blok_reklamlar1
Rehberlik Hizmetlerimiz

BİREYSEL REHBERLİK

“Öğrencilerimizin tümü bireysel rehberlik hizmetlerinden yararlanır”

 

rehberlik_br

Öğrencilerin güven duydukları, sorunlarını, sevinçlerini, başarılarını rahatlıkla paylaşabildikleri ortam oluşturulur.

 

Yaş dönemlerine bağlı olarak ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında öğrencinin sorunlarla (aile, arkadaş ilişkileri, okul hayatı, teknoloji, akademik vb.) baş edebilen, kendine güvenen, kendisi ve çevresi ile barışık, ruhen sağlıklı, mutlu, kendi adına kararlar alabilen, kendisine uygun seçimler yapabilen (kulüp, bölüm, meslek seçimi vb.) bireyler olmalarına yönelik çalışmalar uygulanır.

 

Rehberlik Servisi’nde gerek velilerle, gerekse öğrencilerle yapılan tüm görüşmelerde “gizlilik ilkesi”ne titizlikle uyulur. Görüşme sırasında alınan tüm kararlar danışan öğrencinin ya da velinin rızasıyla gerçekleştirilir.

 

rehberlik_br2

İlgi, yetenek, motivasyon, bireyin içinde bulunduğu duygusal durum, gelişim düzeyi ve ders çalışma alışkanlığı; öğrenmeyi, dolayısıyla başarıyı etkiler. Bir başarısızlık söz konusu olduğunda, öğrenciler tüm bu yönleri ile ele alınarak, nedenler araştırılır.

 

Toplumsal yaşam ve kurallarına uyum sağlaması için öğrenci davranışları desteklenir.

 

Öğrencilerin yaşam boyu karşılaştıkları her türlü sorunla sağlıklı ve dengeli baş edebilmeleri ve sağlıklı ilişkiler kurmaları için, sorunlara karşı izleyecekleri yolu seçmelerine yardımcı olunur, problem çözme becerileri geliştirilir.

 

*Değerler eğitimi ve Karakter gelişimi süreci desteklenir ve takip edilir.

 

| Paylas