blok_reklamlar1
Rehberlik Hizmetlerimiz

BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ

Bireyi Tanıma

 

Eğitsel, meslekî ve bireysel rehberlik hizmetlerinin sistemli, sağlıklı ve öğrencinin özellik ve gereksinimlerine uygun şekilde verilebilmesi için bireyi tanıma çalışmaları yürütülür.

 

Bu çalışmalarda dikkat edilmesi gereken konular:

 

a) Öğrencinin yetenek, ilgi, istek, meslekî değer, başarı gibi bireysel özellikleri ile sosyal, kültürel özellikleri olabildiğince çok boyutlu olarak ele alınır.

 

b) Bilgilerin toplanmasında, değerlendirilmesinde ve kullanılmasında bilimsel standartlara uyulur.

 

c) Bu çalışmalarda uygulanan ölçme aracı, yöntem ve tekniklerin kullanılması bir amaç değil araçtır.

 

d) Bireyi tanıma faaliyetlerinde temel amaç; öğrencinin kendini tanımasıdır. Öğrenci hakkında elde edilen bilgiler, onun gelişimini desteklemek için kullanılır.

 

e) Bireyi tanıma çalışmaları bir süreç dâhilinde yürütülür.

 

f) Elde edilen bilgiler bütün olarak değerlendirilir.

 

 

Sürecin Adımları;

 

1. Yeni gelen öğrencilerle uyum (oryantasyon) çalışmaları yapılır.

 

2. Öğrencilere daha etkili bir biçimde yardımcı olabilmek için, onları yakından tanıyıp ihtiyaçlarını, istek ve beklentilerini, kendilerine yönelik algılamalarını geliştirme amacıyla planlanan bireysel ve grup testleri, envanterleri (Beier Cümle Tamamlama Envanteri, Sosyometri, Otobiyografi vb.) uygulanır.

 

3. Öğrenme şekillerini, Dikkatlerini (Öğrenme stilleri Testi, Burdon Dikkat Testi, D2 Dikkat Testi) çeşitli alanlardaki problemlerini (Problem Tarama, Başarısızlık Nedenleri Anketi), ilgi ve yeteneklerini (Çoklu Zeka ölçeği, Akademik Benlik kavramı ölçeği, Kendini Değerlendirme Envanteri vb.) saptamaya yönelik çalışmalar yürütülür.

 

4. Meslek Seçimi ile ilgili çalışmalar (Mesleki İlgi Envanterleri, Holland Meslek Tercih Envanteri vb.) uygulanır.

 

Sınıf Seviyelerine Göre Uygulanan Testler ve Teknikler;


1. Sınıf 2. Sınıf
 • Okul Olgunluğu Test çalışmaları
 • Öğrenci Tanıma Formu

 • Dikkat çalışmaları ( Bireysel-Grup )

 • Mutlu Aile Mutlu Çocuk Çalışması
 • Öğrenci Tanıma Formu
 • Dikkat çalışmaları ( Bireysel-Grup )
3. Sınıf 4. Sınıf
 • Öğrenci Tanıma Formu
 • Problem Tarama Envanteri uygulama ve değerlendirme
 • Dikkat çalışmaları ( Bireysel-Grup )
 • Çalışma Davranışlarını Ölçme Anketi
 • Problem Tarama Envanteri uygulama ve değerlendirme
 • Başarısızlık nedenleri anketinin uygulanması ve değerlendirilmesi
 • Çoklu Zeka Envanteri
5. Sınıf 6. Sınıf
 •  Öğrenci tanıma formu
 • Problem tarama envanteri
 • Başarısızlık nedenleri env.
 • Beier cümle tamamlama testi
 • Kimdir Bu? anketi
 • Sosyometri
 • Otobiyografi
 • Burdon dikkat testi
 • Çoklu zekâ envanteri
 • Matematik tutum ve kaygı ölçeği
 • Öğrenme stilleri testi
 • Dikkat çalışmaları (Bireysel-Grup)
 • Sınav kaygısı ölçeği
 

 • Öğrenci tanıma formu
 • Problem tarama envanteri
 • Başarısızlık nedenleri env.
 • Beier cümle tamamlama testi
 • Kimdir Bu? anketi
 • Sosyometri
 • Otobiyografi
 • Burdon dikkat testi
 • Çoklu zekâ envanteri
 • Matematik tutum ve kaygı ölçeği
 • Öğrenme stilleri testi
 • Mesleki eğilim belirleme testi
 • Sınav kaygısı ölçeği
 • Çalışma davranışını ölçme anketi
7. Sınıf 8. Sınıf
 

 • Öğrenci tanıma formu
 • Problem tarama envanteri
 • Başarısızlık nedenleri env.
 • Beier cümle tamamlama testi
 • Kimdir Bu? anketi
 • Sosyometri
 • Otobiyografi
 • Burdon dikkat testi
 • Çoklu zekâ envanteri
 • Matematik tutum ve kaygı ölçeği
 • Öğrenme stilleri testi
 • Mesleki eğilim belirleme testi
 • Çalışma davranışını ölçme anketi
 • Sınav kaygısı ölçeği
 • Dershane tespit formu
 • Öğrenci tanıma formu
 • Problem tarama envanteri
 • Başarısızlık nedenleri env.
 • Beier cümle tamamlama testi
 • Kimdir Bu? anketi
 • Sosyometri
 • Otobiyografi
 • Burdon dikkat testi
 • Çoklu zekâ envanteri
 • Matematik tutum ve kaygı ölçeği
 • Öğrenme stilleri testi
 • Akademik benlik kavramı ölçeği
 • Çalışma davranışını ölçme anketi
 • Dershane tespit formu
 • Sınav kaygısı ölçeği

 

9. Sınıf 10. Sınıf
 • Otobiyografi
 • Öğrenme Stilleri Envanteri
 • Sosyometri
 • Holland Mesleki Tercih Envanteri
 • Çoklu Zeka Envanteri
 • Temel Yetenek Testi
 • Kendini Değerlendirme Envanteri
 • Mesleki Yönelim Envanteri
 • D2 Testi
 • Başarısızlık Nedenleri Anketi
 • Çalışma Davranışını Değerlendirme Anketi

 

 

11. Sınıf
12. Sınıf
 • Burdon Dikkat Testi
 • Mesleki İlgi Envanteri
 • Başarısızlık Nedenleri Anketi
 • Çalışma Davranışını Değerlendirme Anketi

 

 • Sınav Kaygısı Ölçeği ( Gerekli durumlarda)
 • Stres Düzeyi Ölçeği (Gerekli durumlarda) 

 

| Paylas