blok_reklamlar1
Rehberlik Hizmetlerimiz

TERCİH VE DANIŞMANLIK SÜRECİ

 

Öğrencilerimize ortaöğretim ve yükseköğretim konusunda etkili ve verimli bir şekilde tercih danışmanlığı yapılarak, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ülkemizde ve yurt dışında saygın, kaliteli bölüm ve üniversitelere yönlendirilmeleri, yerleştirilmeleri sağlanır.

 

TERCİH DANIŞMANLIĞI

Rehberlik Birimi 8. ve 12.Sınıf öğrencilerine Ortaöğretime ve Yükseköğretime geçiş sürecinde doğru seçimler yapabilmeleri konusunda yardımcı olmaktadır.tercihDanisma1  

Sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte Tercih Danışmanlığı;

1. Okul Rehberlik Birimi ile görüşmek için randevu planlama,

2. Öğrenci, Veli ve Rehber Öğretmen ile birlikte ön görüşme yapma,

3. Öğrencinin ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirme yapma,

4. Öğrencinin kazanabileceği muhtemel okulları değerlendirmesi sonucunda ikinci bir görüşme yapma,

5. Tercihlerin MEB ve Öğrenci Seçme Merkezi’ne (ÖSYM) iletimi şeklinde ilerleyen bir sistemdir.

 

Danışman öğretmenlik sistemi ile her öğrenci ayrıntılı bir biçimde izlenir. Rehberlik Birimiyle ortak çalışan “Danışman Öğretmenlik” sistemimiz ile öğrencinin başarı ve başarısızlık durumu saptanarak, gerekli önlemlerin alınması ya da ek çalışmaların yapılması sağlanır. Öğrenci-veli ve okul iletişimi çok güçlü bir biçimde oluşturulur. SBS ve ÖSYS ile ilgili her türlü bilgi, hem öğrenci hem de velilerle paylaşılır. Gerekli işbirliğinin oluşması sağlanır.

 

A.DANIŞMANLIK SİSTEMİ

 

tercihDanisma3

Danışmanlık Sisteminin Koordinasyonu öğrencilerin SBS, YGS ve LYS hazırlık çalışmalarına destek sağlamak amacıyla 8. ve 12.sınıf düzeyinde yürütülen bir sistemdir.

Bu sınıflarda derse giren branş öğretmenleri ortalama 4 veya 6 öğrenciye danışmanlık yapmaktadır.

Okulumuzda uygulanmakta olan danışmanlık sisteminin amaçları ve hedefleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

AMAÇLAR:

1. Öğrencilerin SBS, YGS ve LYS çalışmalarının düzenli takibi,

2. Öğrencilerin hedef belirlemelerine yardımcı olma,

3. Öğrencilerin programlı ve disiplinli çalışmalarını sağlama,

4. Öğrencilerin okulla birlikte çalışmalarını sağlama,

5. Öğrencilerin öğretmenlerle diyaloglarını geliştirme,

6. Öğrencilerin SBS, YGS ve LYS’de en yüksek başarıya ulaşmalarını sağlama,

7. Öğrenci – Veli – Öğretmen – Yönetim ilişkisini güçlendirme.

 

HEDEFLER:

1. Öğrencilerin düzenli çalışmalarını sağlamak için ders programı verme,tercihDanisma2

2. Verilen programın takibini yapma,

3. Öğrencilerle düzenli olarak görüşme yapma,

4. Öğrencilerin ders başarılarını ve deneme sınavlarındaki netlerini takip etme,

5. Öğrencilerin zamanı etkin kullanmalarını sağlama,

6. Motivasyonlarını canlı tutmak amacıyla Rehberlik Servisi ile işbirliği yapma,

7. Özel problemlerin çözümüne destek sağlama,

8. Görüşmeleri değerlendirilip okul idaresi ile paylaşma,

9. Velilerle görüşülerek, bilgi alış verişini ve ortak hareket etmeyi sağlama.

 

Sürecin Adımları;

 

tercihDanisma4

Öğrencilerimize ilgi ve yeteneklerini belirleyen test ve envanterler ( Akademik Benlik Kavramı Ölçeği, Kendini Değerlendirme Envanteri, Mesleki eğilim belirleme testi) uygulanır.

Uygulama sonucuna göre öğrencilerimiz ve velilerimiz bilgilendirilir, gerekli yönlendirme yapılır.

Öğrencilere merkezi sınavlar (SBS-YGS-LYS) ve bunlara başvuru işlemleri ile ilgili bilgi verilir.

Her öğrencinin bireysel özellikleri dikkate alınarak tercih danışmanlığı yapılır.

Velilerimiz merkezi sınavlar ve tercih süreci ile ilgili bilgilendirilir.

Lise, bölüm, meslek ve Üniversite tanıtımları yapılır.

Öğrencilerimizin aldıkları puanlara göre uygun alan ve bölümlere yerleştirme işlemleri yapılır.

 

| Paylas