blok_reklamlar1
  Sorumluluk, insanın yaratılışı ve kendisiyle donatıldığı ilim ve irade özellikleri sebebiyle yüklendiği ve hesabını vermesi gereken vazifelerdir. Kur’an-ı Kerim’de diğer varlıklardan farklı olarak yaratılıştan gelen bu özellikleri gereği insanın aslında sorumlulukların en genel adı olarak kulluk emanetini kabul ettiği belirtilir:

 

  “Doğrusu biz emaneti (emir ve yasakları) göklere, yere ve dağlara arz (ve teklif) ettik de (onlar) bunu yüklenmekten kaçındılar ve on(un getireceği sorumluluk)tan korktular da onu insan yüklendi. (Eğer bunun gereğini yapmaktan kaçınırsa) cidden o çok zalim, çok cahil (demek)tir. “(33/Ahzab, 72)

 

  İnsanın dünyada, yeryüzünde Allah’ın kendisine emanet olarak verdiği hükümranlığını yine Allah’ın belirlediği ölçüle uygun bir şekilde ifa etmesi gerekmektedir. Böylece hem diğer varlıklara karşı insanlığının gerektirdiği sorumluluğunu yerine getirmiş olacak, hem de ahiret hazırlığı olarak değerlendirilebilecek bu vazifelerle öbür dünya ile ilgili vazifelerini yerine getirmiş olacaktır.

 
 

 

| Paylas