blok_reklamlar1
 

 

Bireyi Tanıma Teknikleri

 

Bireyi Tanıma

 

Eğitsel, meslekî ve bireysel rehberlik hizmetlerinin sistemli, sağlıklı ve öğrencinin özellik ve gereksinimlerine uygun şekilde verilebilmesi için bireyi tanıma çalışmaları yürütülür.

 

Bu çalışmalarda dikkat edilmesi gereken konular:

 

  1. a) Öğrencinin yetenek, ilgi, istek, meslekî değer, başarı gibi bireysel özellikleri ile sosyal, kültürel özellikleri olabildiğince çok boyutlu olarak ele alınır.
  2. b) Bilgilerin toplanmasında, değerlendirilmesinde ve kullanılmasında bilimsel standartlara uyulur.
  3. c) Bu çalışmalarda uygulanan ölçme aracı, yöntem ve tekniklerin kullanılması bir amaç değil araçtır.
  4. d) Bireyi tanıma faaliyetlerinde temel amaç; öğrencinin kendini tanımasıdır. Öğrenci hakkında elde edilen bilgiler, onun gelişimini desteklemek için kullanılır.
  5. e) Bireyi tanıma çalışmaları bir süreç dâhilinde yürütülür.
  6. f) Elde edilen bilgiler bütün olarak değerlendirilir.

 

 

 

 

 

Sürecin Adımları;

 

  1. 1. Yeni gelen öğrencilerle uyum (oryantasyon) çalışmaları yapılır.
  2. 2. Öğrencilere daha etkili bir biçimde yardımcı olabilmek için, onları yakından tanıyıp ihtiyaçlarını, istek ve beklentilerini, kendilerine yönelik algılamalarını geliştirme amacıyla planlanan bireysel ve grup testleri, envanterleri (Beier Cümle Tamamlama Envanteri, Sosyometri, Otobiyografi vb.) uygulanır.
  3. 3. Öğrenme şekillerini, Dikkatlerini (Öğrenme stilleri Testi, Burdon Dikkat Testi, D2 Dikkat Testi) çeşitli alanlardaki problemlerini (Problem Tarama, Başarısızlık Nedenleri Anketi), ilgi ve yeteneklerini (Çoklu Zeka ölçeği, Akademik Benlik kavramı ölçeği, Kendini Değerlendirme Envanteri vb.) saptamaya yönelik çalışmalar yürütülür.
  4. 4. Meslek Seçimi ile ilgili çalışmalar (Mesleki İlgi Envanterleri, Holland Meslek Tercih Envanteri vb.) uygulanır.

 

  

 

 

| Paylas