“Çeşitliliğin Zorluğu Düşünmenin Zorluğu/The Challenge Of Diversity The Challenge Of Thinking” başlığı ile yabancı dil öğretmenlerimize yönelik gerçekleşen eğitim programında, öğretmenin görevinin salt bilgi aktarımından ziyade öğrencilere düşünmesini öğretmek ve dil edinim sürecinde doğru materyal kullanımıyla ders kurgusunu oluşturmak gibi konulara dikkat çeken Bill Bowler, tecrübelerini de öğretmenlerimizle paylaştı.
Asfa Öğretmen Eğitim Programları
Öğretmenlerinin dikkat ve ilgiyle dinlediği karşılıklı etkileşimle geçen öğretmen eğitim programlarımız devam ediyor. Özgün eğitim modelimiz ve akademik yaklaşımımızda bulunan 6 stratejik anahtar kavramdan biri olan “Dil” ile Asfa öğrencilerinin iki yabancı dille dünyanın her yerinde iş yapabilmelerini hedefliyoruz.