blok_reklamlar1
Asfa öğretmeni, bir ayağı kalbin derinliklerinde mündemiç hakikate dayanıp, diğeri olabildiğince geniş bir kainat alanını tarayarak, tefekkür ve tahkikat ile aslına rücu eden, karşılaştığı her zorluğun cesaretle üstüne giden, yenilmeyi asla kabul etmeyen ve her varlığa varlık veren Mutlak Var’ın rızasından gayrı gayesi olmayan, kendininmiş gibi gözüken her şeyin aslında mutlak olmadığının farkında olan ve bu nedenle hayat emanetini Sahibinden aldığı gibi tertemiz biçimde teslim etmeye gayret eden bir kutlu yolcudur.

| Paylas