blok_reklamlar2blok_reklamlar1
2015-2016 Öğretim Yılı TEOG Sınavlarının İlk Ayağı
25-26 Kasım 2015 Tarihlerinde Gerçekleştirildi

Asfa Öğrencileri, 24 Ağustos 2015 Pazartesiden itibaren başlayan, Cumartesi ve hafta içi akşamüstleri yapılan etütlerle ve uygulanan 9 adet deneme sınavıyla TEOG-1’e gayet iyi bir hazırlık süreci geçirdi. Sınav neticelerinin tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için emeklerinin karşılığının alınacağı bir sonuç ortaya koymasını bekliyoruz. TEOG-2 için çalışmalara ara vermeden daha da yoğun bir şekilde devam edilecektir.

 

TEOG-1 derslerinin soru içerikleri TEOG Komisyonu Öğretmenlerimiz tarafından aşağıda değerlendirilmiştir:

 

TÜRKÇE:

2015-2016 TEOG-1 Türkçe soruları incelendiğinde soruların tamamının Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği müfredata uygun şekilde sorulduğunu söyleyebiliriz. Geçen yıl ve önceki yıl ile doğru orantılı olarak bu yıl da soruların bilgiden ziyade anlam içerikli olduğu ve çoğu sorunun da kolay ve orta düzey sorulardan oluştuğu söylenebilir. Bununla birlikte 2-3 sorunun ciddi şekilde öğrencileri zorladığını gözlemledik. Geçen yıllardan farklı olarak bazı metin sorularının içerik olarak daha yoğun olduğu, bunun da öğrencileri çelişkide bıraktığı da gözlemlendi. Her şeye rağmen, iyi çalışan ve ayrıntılara dikkat öğrenciler soruların tamamını doğru cevapladılar.

 

MATEMATİK:

2015-2016 TEOG-1 Sınavında matematik bölümünde beklendiği gibi müfredata uygun sorular hazırlandığı görüldü. Sınav kazanımlarının önce ki yıllara göre farklılık göstermesine rağmen eklenen konulardan çok fazla soru sorulmamıştır, soruların ağırlıklı kısmını üslü ve kareköklü sayılar oluşturmuştur. Sınavdaki soru dağılımları üslü sayılardan 7, kareköklü sayılardan 9, reel sayılardan 2, örüntülerden 1 ve özdeşliklerden 1 tane şeklinde oluşmuştur. Üslü sayılar soruları kazanımları bakımından ise üslü sayılarda çarpma bölme, üslü sayıların bilimsel gösterimi, üslü sayıların ondalıklı ifadesi ve tekrarlı sayıların üslü olarak ifade edilmesi şeklinde olmuştur. Kareköklü sayılar kazanım bakımında ise kareköklü sayının yerini tahmin etme, kareköklü sayılarda toplama çıkarma, kareköklü sayılarda çarpma, alanı verilen bir karenin bir kenar uzunluğunu bulma şeklinde olmuştur. Her zamankinden farklı olarak köklü sayılarda iki soruda strateji kullanarak yorum yapılma sağlanılmak istenmiştir. Gerçel sayılar, özdeşlikler ve örüntüler soruları ise beklenenin dışına çıkılmadan klasik tarzda sorulmuştur.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ:

2015-2016 TEOG-1 sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi soruları müfredata uygundur. Bazı soruların öğrencilerin muhakeme ve mantık yürütme yeteneğini ölçmeyi hedef aldığı dikkat çekmektedir. Sorular değer bakımından kaliteli olduğu gözlenmiştir. Sorularda kader kaza ünitesi içerisinde yer alan evrensel yasalar ağırlık kazanmış Ayet’el Kursi’den ise sadece bir adet soru sorulmuştur.

 

FEN BİLİMLERİ:

2015-2016 TEOG-1 Sınavında Fen Bilimleri Sınavı; 11 adet Hücre Bölünmesi ve Kalıtım konusundan, 9 adet Kuvvet ve Hareket konusundan oluşmuştur. Sorular genelde kolay olmasına rağmen 3-4 soruda öğrencilerden öğrendikleri bilgileri uygulamaya geçirmesi istenmiştir. Özellikle Kuvvet ve Hareket konusunda fazla soru çözen öğrencilerin daha başarılı olacağı öngörülebilir. Bir soru ise “başka bir seçeneğin de doğru olma ihtimali ve teknik nedenlerle, hazırlanan bilimsel rapor doğrultusunda” gerekçesi ile MEB tarafından iptal edildi.

 

T.C. İNKILÂP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK:

2015-2016 TEOG-1 Sınavındaki tüm sorular Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği kazanımlara uygun olarak sorulduğu görüldü. Sınavda sorular ağırlıklı olarak geçen yıl olduğu gibi 1. ve 2. üniteden geldi. Sınavda 3. üniteden ise sadece 1 soru geldi. Soruların büyük bir kısmı okuduğunu anlama ve yorumlamaya dayalıdır. Genel olarak kolay ve orta zorluk derecelerinde sorulardan oluşturulmuş kolay bir sınav olarak değerlendirilebilir. Sınavda ayırt edici düzeyde sadece 1 soru sorulmuştur.

 

YABANCI DİL (İngilizce):

2015-2016 TEOG-1 İngilizce sınavında soruların geneli anlaşılır düzeydedir. Sınavda, MEB’in belirlediği müfredatın dışında soru sorulmamıştır. Beklenmedik bir soru tipine rastlanmamıştır. Diyaloglar zor gibi görünmekte ise de çeldiricileri kuvvetli değildir. Diyalogdan 11 soru gelmiştir. İngilizce sınavında 11 sorunun kolay, 5 sorunun orta, 4 sorunun da zor düzeyde olduğu gözlemlenmiştir. TEOG İngilizce sınavı, geçtiğimiz yıla göre benzer düzeyde zor bir sınavdır. Ancak diyalog soruları bu yıl, geçen yıla göre daha fazla sayıda sorulmuştur.

| Paylas