blok_reklamlar12015-2016 Öğretim Yılı TEOG Sınavlarının İkinci Ayağı
27-28 Nisan 2016 Tarihlerinde Gerçekleştirildi

2015-2016 TEOG sınavının ikinci oturumu 27-28 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleştirildi. İlk gün Türkçe, Matematik ve Din Kültürü derslerinden sınava giren öğrenciler ikinci günde Fen ve Teknoloji, İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil sınavlarına girdiler. Sınav sonrasında görüş belirten öğrenciler ilk günde matematikten zorlandıklarını belirtirken ikinci gün sınavlarında ise genel olarak bir dersi söylememekle beraber her dersten bir iki sorunun zorlayıcı olduğunu ifade ettiler. 


TEOG-2 derslerinin soru içerikleri TEOG Komisyonu öğretmenlerimiz tarafından
aşağıda değerlendirilmiştir:

 

MATEMATİK
 

Teog-2 Matematik sınavında yer alan sorular, müfredata uygun şekilde sorulmuştur. Soruların konu dağılımı ve sayısı şu şekildedir:

Üslü sayılar 1, köklü sayılar 1, üçgen eşitsizliği 1, üçgenin yardımcı elemanları 1, prizmalar 2, üçgenlerde benzerlik 1, koninin yardımcı elemanları 1, piramitte alan 1, özel üçgenler1, trigonometrik oranlar 1, olasılık 1, kombinasyon 1, çarpanlara ayırma 2, koordinat sisteminde yansıma dönme öteleme 1, eğim 1, bir bilinmeyenli denklem çözümü 1, iki bilinmeyenli denklem çözümü 1, eşitsizliklerden 1 soru sorulmuştur.

Soruların zorluk düzeyi genel olarak orta seviyededir. Birkaç soru öğrenciyi zorlayacak ve eleyecek düzeyde sorulmuştur. 2015-2016 Teog-1 Matematik sınavı ile kıyaslandığında daha zor bir sınav olduğu söylenebilir.

T.C İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK
 

İnkılap Tarihi sınavında yer alan sorular müfredata uygundur.

Soruların bir kısmı geçmiş yıllarda çıkmış sorularla benzerlik göstermiştir. 1.üniteden 1 soru, 2.üniteden 1 soru, 3.üniteden 6 soru, 4.üniteden 6 soru ve 5.üniteden 6 soru çıkmıştır.

Soruların büyük kısmı kolay ve orta zorluktadır. Her sınavda olduğu gibi kavram bilgisi (milli ekonomi-milli egemenlik) ile ilgili sorular da çıkmıştır.

Sınavdaki Selanik şehrinin özellikleri ile ilgili soru zorluk düzeyi yüksek ve eleyici bir soru olmuştur. Muhtemelen bu soruyu doğru yapan sınavdaki diğer soruları da doğru yapmıştır.

YABANCI DİL
 

TEOG-2 İngilizce sınavında yer alan sorular müfredata uygun olarak hazırlanmıştır.

Sorulan soruların konu dağılımı şu şekildedir. Friendship ve Cooking ünitelerinden 1’er; Teen Life, The Internet ve Adventures ünitelerinden 2’şer; Communication, Tourism ve Chores ünitelerinden 4’er adet soru çıkmıştır.

Sorular kelime bilgisi, paragraf okuma, diyalog tamamlama ve verilen tabloyu yorumlamaya yöneliktir. Sınavın zorluk seviyesi genel olarak orta seviyededir. 2015-2016 Teog-1 İngilizce sınavı ile kıyaslandığında eşit zorlukta bir sınav olduğu söylenebilir.


TÜRKÇE
 

Teog-2 Türkçe sınavında yer alan sorular, müfredata uygun şekilde oluşturulmuştur.

Soruların konu dağılımı ve sayısı ise şu şekildedir: Sözcük, cümle ve paragrafta anlam konularından 12; yazım kuralları 1; noktalama işaretleri 1; metin türleri 1; cümlenin öğeleri, 1; fiilde çatı 1 ve karma dil bilgisi olarak soru gelmiştir.

Soruların zorluk düzeyi genel olarak orta seviyededir. Birkaç soru, çeldiricileri kuvvetli hazırlanarak öğrenciyi zorlayacak ve eleyecek düzeyde sorulmuştur. 2015-2016 Teog-1 Türkçe sınavı ile kıyaslandığında daha kolay bir sınav olduğu söylenebilir.

FEN BİLİMLERİ
 

Fen ve Teknoloji sınavında yer alan sorular müfredata uygundur.

Sorulardan 4 tanesi Canlılar ve Enerji İlişkileri, 3 tanesi Ses, 7 tanesi Madde ve Isı ünitesinden, 1 tanesi Asit- Baz, 1 tanesi Basınç, 1 tanesi Dna ve Genetik Kod, 3 tanesi Kimyasal Tepkimeler ve Element ünitelerinden çıkmıştır.

Sorular orta zorluktadır. Soru dili açısından fazla bilgi içermesi anlayarak soruyu cevaplandırma durumunu gerektirmektedir.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının belirlenen müfredat dâhilinde ve daha çok paragraf sorusu tarzında olduğu söylenebilir.

Soruların zorluk düzeyi genel itibariyle kolay ve orta düzeyde olmakla birlikte birkaç sorunun seçici olduğu gözlenmiştir.

Soruların ünitelere göre dağılımı ise şu şekildedir:

Kader/kaza 2, hac/umre 4 ve yine aynı ünite içerisinde yer alan zekât ve yardımlaşma 3, akıl ve bilgi 3, İslam’a göre kötü alışkanlıklar 3, Peygamberimizin örnek ahlakından 5 soru sorulmuştur.

Teog-1 ile kıyaslandığında benzer düzeyde bir sınav olduğunu söylemek mümkündür.

| Paylas