blok_reklamlar1ASFA Öğretmenleri
2016 LYS’yi Sizin İçin Değerlendirdi

2016 LYS 4 sınavı 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da yapıldı. Toplamda 90 soru soruldu. Öğrencilere cevaplamaları için 135 dk süre verildi. Sorularla ilgili olarak okulumuz öğretmenlerinden Tarih Öğretmeni Murat Yalçın, Coğrafya Öğretmeni Mustafa Metin ve Felsefe Öğretmeni Yonca Fitoz değerlendirmede bulundular.

 

2016 LYS Matematik sınavları 19 Haziran Pazar günü saat 10.00’da yapıldı. Sınavla ilgili olarak öğrencilere 50 matematik, 30 geometri sorusu soruldu. Cevaplamak için ise ayrılan süre matematik sınavı için 75 dk., geometri sınavı içinse 60 dk. oldu. Okulumuz öğretmenlerinden Sezgin Polat ve Hasan Ören soruları öğrencilerimiz için değerlendirdi.

 

 

MATEMATİK
 

Sorular önceki yıllarda sorulan sorulara benzer nitelikteydi. Düzenli çalışan, bol soru çözen ve önceki yıllarda çıkmış soruları çözmüş olan öğrencilerin yapabileceği bir sınavdı.

 

Kurum olarak bizler çalışmalarımızı tam bu noktada ilerlettik. Öğrencilerimize çözdüğümüz ve çözdürdüğümüz soruların dışında sürpriz olarak nitelendirebileceğimiz bir soru tipi yoktu. Sınav sonrası sınava giren öğrencilerimizle yaptığımız değerlendirmeye göre soruların tanıdık geldiğini ve süre noktasında sıkıntı yaşamadıklarını öğrendik.

 

Açıkça söylemek gerekirse bu yıl matematik ortalamasının biraz yükseleceği kanaatindeyim. Fakat öğrencilerimizin yaptığı netlerle bu ortalamaların üzerinde olacaklarını düşünmekteyim.

TARİH
 

Sorular müfredata uygun ve detay bilgi ağırlıklıydı.

 

Bizim öğrencilerimize ifade ettiğimiz gibi ilkçağ uygarlıklarından da soru geldi. Dolayısıyla bir kez daha görüldü ki tarihte geniş konu alanından sorular sorulabilmektedir.

Ama bu sınavın belirleyicisi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi soruları olmuştur.

 

Öğrencilerimiz için sürpriz sayılabilecek bir soru  gelmemiştir. Ancak Kurtuluş Savaşı ile ilgili olarak edebi eser sorusu dikkat çekicidir.

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI
 

2016 LYS Türk Dili ve Edebiyatı soruları incelendiğinde soruların dağılımında geçmiş yıllara göre biraz farklılaşma olduğu söylenebilir.

 

Genellikle Türk Dili kısmından 20-21, Türk Edebiyat kısmından ise 35 civarında soru sorulmaktaydı. Bu yıl bu oran Türk Dili lehine artmış ve 25’e 31 oranında olmuştur. 25 soruluk Türk Dili kısmı 2016 YGS Türkçeye benzetilmiş, 19 soru anlam bilgisi 6 soru ise dil bilgisi ve ses-yazım-noktalama konularından gelmiştir.

 

Bu bölüm soruları, zorlayıcı olmaktan çok orta düzey sorulardan oluşmaktadır. 35 soruluk Türk Edebiyatı kısmı ise geçmiş yıllarda olduğu gibi 11 ve 12.sınıf müfredatı ağırlıklı olarak sorulmuştur. Yer yer dikkat gerektiren sorular yer almakla beraber bu bölümdeki soruların da genellikle kolay ve orta düzey sorulardan oluştuğunu söylemek mümkündür.


FİZİK
 

Bu sene sorular yine son üç yıldaki sorulara benzer geldi. 10-11 civarı yorum sorusu geri kalan sorular işlem soruları idi.

 

Sınav  yine konu bilgisi eksik olmayan öğrencilerin yapabileceği çok zor olmayan orta seviyede bir sınavdı.

Sadece iki tane soru sürpriz olarak düşünülebilir. Bir tanesi madde sorusu ki müfredat bilgileri ile çözülebilecek gibi değildi. Renk sorusunda ise alışılagelmişin dışında bir soru geldi. Işık renkleri ile değil de boya renkleri ile ilgili bilgi isteniyordu.

 

Yine öğrencilerin çok fazla ilgi göstermediği yıldızlar, nükleer fizik ve atom altı parçacıklar gibi son konulardan soru sorulmuş. Bu konulara dikkat çekip uyarmamıza rağmen önem vermeyen öğrenciler bu basit soruları kaçırmış olabilirler.

GEOMETRİ
 

Geometri soruları da geçen seneki sorularla benzerlik taşımaktaydı.

 

Soruların geçen seneye göre daha kolay olduğu öğrencilerimiz tarafından dile getirilmiştir. Geometri sınavında da sürpriz olarak nitelendirebileceğimiz bir soru tipi yoktur.

 

Geçmişte yapılan soruları son dönemde sindirerek çözen öğrencilerin gayet başarılı olabileceği bir sınavdı.


COĞRAFYA
 

Sorular 11 ve 12.sınıf müfredatına uygun olarak sorulmuştur.

 

14 sorudan oluşan sınavda ağırlıklı olarak 11. sınıf konuları gelmiştir. Zorlayıcı ya da çeldiricisi kuvvetli olan soru sorulmamıştır.

 

Kolay denilebilecek bir sınavdı.

FELSEFE GURUBU
 

İlk 24 soru Felsefe grubundan oluşmuştur. Bu gruba ait soruların bütünü müfredatı kapsamaktadır.

 

Sürpriz denilebilecek bir soru yoktur. Hem yoruma dayalı hem de bilgiyi ölçücü sorular sorulmuştur. Din Kültürü ile ilgili olarak yoruma ve bilgiye dayalı sorulara yer verilmiştir.

LYS-3 COĞRAFYA
 

LYS-3 Edebiyat – Coğrafya bölümünde, coğrafyadan toplam 24 soru sorulmuş ve öğrencilere cevaplamaları için 35 dakika süre tanınmıştır.

 

Testin geneline bakıldığında müfredat dışı soru gelmediği, 11 ve 12. sınıf ağırlıklı olarak soruların sorulduğu görülmüştür. Sınavda  YGS konularından da sorular sorulmuş ve bu soruların zorluk seviyesi düşük tutulmuştur.

 

Genel itibariyle müfredatta yer alan Çevre Bilinci, Doğal Kaynakların Verimli Kullanımı, Doğal Kaynak Yönetimine Ait İlkeler, Doğal Afetler, Türkiye’nin Ekonomisi gibi konulara ağırlık verilmiş ve öğrencilerde bu kavramlara ait bilincin gelişimi aşılanmak istenmiştir.

 

Test genelinde yorum yapma becerisine ait olan sorular ağırlıklı olarak görünse de birkaç soru doğrudan bilgiyi ölçmekte ve bilmeyen öğrencinin yapamayacağı düzeyde karşımıza çıkmaktadır.

 

YABANCI DİL
 

TEOG-2 İngilizce sınavında yer alan sorular müfredata uygun olarak hazırlanmıştır.

Sorulan soruların konu dağılımı şu şekildedir. Friendship ve Cooking ünitelerinden 1’er; Teen Life, The Internet ve Adventures ünitelerinden 2’şer; Communication, Tourism ve Chores ünitelerinden 4’er adet soru çıkmıştır.

Sorular kelime bilgisi, paragraf okuma, diyalog tamamlama ve verilen tabloyu yorumlamaya yöneliktir. Sınavın zorluk seviyesi genel olarak orta seviyededir. 2015-2016 Teog-1 İngilizce sınavı ile kıyaslandığında eşit zorlukta bir sınav olduğu söylenebilir.

KİMYA
 

Kimya soruları bu yıl geçen yıllarda olduğu gibi konu elemeden çalışan, kitap bitiren öğrencilerin yapabileceği, orta seviyede bir sınavdı.

 

Her yıl, yaklaşık 3-5 civarında zor soru oluyordu. Bu sınavda zor soruların organik kimya kısmından sorulduğu söylenebilir.

BİYOLOJİ
 

2016 LYS Biyoloji sınavında, 9. sınıf seviyesinden 4, 10.sınıf seviyesinden 6, 11. sınıf seviyesinden 10, 12. sınıf seviyesinden 9 soru olmak üzere, hemen hemen tüm ünitelerden bilgi ağırlıklı sorular sorulmuştur.

 

Popülasyon genetiği sorusu müfredat kapsamı dışındadır. Daha önceki yıllarda gerek YGS gerek LYS sınavlarında müfredat dışı soru örnekleri ile karşılaştığımız için, gerek popülasyon genetiği konusu, gerek geçmiş dönemde müfredatta olup çıkartılan diğer konular, gerek 2016 mezunlarının sorumluluk alanı dışında yer alan, 2017 mezunlarının sorumlu olduğu yenilenmiş Biyoloji Öğretim programına eklenmiş tüm konular öğrencilerimize ayrıca anlatılmış, müfredat dışı gelebilecek olası sorulara öğrencilerimizin hazırlıklı olması sağlanmıştır.

 

Ayrıca damarlarda kan basıncının değişimini gösteren sorunun C şıkkı olan cevabının yanında D şıkkının da cevap olabileceği tartışmaya açıktır. 2015 LYS Biyoloji sınavında sorulmuş olan Endosimbiyozis hipotezi sorusunun çok çok benzerinin sadece bir yıl arayla 2016 LYS sınavında da sorulması dikkat çeken başka bir noktadır. Bu bağlamda öğrencilerimizle 11. sınıftan itibaren 1966’dan günümüze ÜSS-ÖSS-ÖYS-YGS-LYS de çıkmış tüm biyoloji sorularını analiz ettirip çözdürmemizin faydası muhakkaktır.

 

| Paylas