blok_reklamlar2blok_reklamlar1
Asfa STEM Eğitimi

STEM NEDİR 

 

STEM ya da Türkçe FETEM Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik sözcüklerinin İngilizce kısaltmasından oluşmaktadır. Özellikle bu derslerin ilk ve ortaöğretimde birbirinden bağımsız değil bütüncül olarak verilmesi anlayışıyla ortaya çıkan STEM eğitimi, ABD’de 2012 yılından itibaren desteklenmektedir.

 

Çocukların küçük yaşlardaki merak ve hayal edebilme yeteneklerini kullanarak problem çözebilme, kritik ve analitik düşünebilme, takım çalışmasının bir parçası olabilme odaklı gelişimlerini sağlamaya yönelik bir uygulamadır.

 

ASFA VE STEM 

Asfa Eğitim Kurumları köklerimizde varolan Biruni, Farabi, İbn-iSina, Harazmi, Hezârfen gibi sayısız bilim adamlarımızın gittikleri yollardan yürüyebilecek nesiller yetiştirebilmek için Lego Education ile birlikte STEM uygulamalarını başlatan büyük bir yatırım hamlesi gerçekleştirmiştir. 

 

Bu doğrultuda kurulan ASFA Science-Technology Lab. bünyesinde uygulanacak Lego Education programları ile geleceği aydınlatacak hayırlı nesiller yetiştirmek için heyecan dolu çalışmalar planlanmıştır. Bu çalışmalarla öğrencilerinde aşağıda belirtilen yetenekleri kazandırmayı amaçlamaktadır.

 

STEM ile:

1-Problem Çözebilme
2-Kritik-Analitik Düşünme
3-Takım Aidiyeti
4-Mantık Oluşturma
5-Tasarlama
6-Öngörü Geliştirme
7-Keşfetme

 

becerileri kazandırılmaktadır.

 

 

ASFA VE LEGO EDUCATION

 

Asfa Eğitim Kurumları’nda ilk-orta ve lise kısımlarında dersler Lego Education’ın aşağıda belirtilen materyalleriyle birlikte işlenmektedir. Ders içerikleri STEM eğitimlerini almış olan uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmaktadır.

Derslerde ve kulüp düzeyinde kullanılan Lego Education Ürünlerimiz:

 

Story Starter:

Öğrencilerimizin doğalarına uygun hikaye oluşturma ve anlatma deneyimi kazandıran özgün bir öğrenim aracıdır. Dil ve anlama becerilerini geliştirir. Öğrencilerimiz bu uygulama ile hayal güçlerini kolayca kullanıp, hikaye karakteri, replik, diyalog ve hikaye yapısı geliştirip sürece katılırlar.

 

More to Math:

1.ve2.sınıf öğrencilerimizin matematiksel problem çözebilme yeteneklerinin gelişmesine, uygulamalı olarak matematik bilgisi kazanmasına yardımcı olur.

 

Basit Makineler Seti:

Öğrencilerimizin çarklar, kaldıraçlar, tekerlekler ve akslar gibi basit makineleri daha derinlemesine anlamalarını sağlar. Temel mühendislik kavramlarının anlaşılması, mantık, gözlem, öngörü, kritik düşünceye dayalı araştırma yapmaları uygulamamızın diğer kazanımları olarak göze çarpmaktadır.

Basit ve Motorlu Makineler:

İlk ve ortaokul öğrencilerimizin günlük hayatımızın bir parçası olan makine ve mekanizmaları daha kolay anlamalarını sağlar. Dişli çarklar, makaralar, manivela, tekerlek gibi basit makinelerin çalışma prensibleri, kuvvet, kaldırma kuvveti, denge gibi konuları öğretme uygulamamızın kazanımları olarak dikkat çekmektedir.

 

We Do 2.0:

Ortaokul öğrencilerimizin meraklarını uyandıran, fen ve bilim alanlarında gelişmelerini sağlayan, gerçek hayat projeleri ile mühendislik, teknoloji ve kodlama deneyimleri sunan bir yaparak öğrenme uygulamasıdır.

 

EV3 Yarışma Seti:

Asfa Science-Technology Lab.’ın robotik yarışmalara katılımı için alınmış olan setlerle lise öğrencilerimiz robotları tasarlama, inşa etme ve onları programla yeteneklerini geliştiriyorlar.

 

STLAB Nedir?

 

STLAB (Science-Technology Lab.), Asfa Eğitim kurumları bünyesinde STEM uygulamalarının koordinasyonunun yanı sıra Robotech faaliyetleri ile bilimsel uygulamaları düzenlemek amacıyla kurulmuş olan bir birimdir. Faaliyetleri içerisinde ;

1-STEM uygulama eğitimlerini düzenlemek
2-Lego Education içeriklerini takip etmek ,
3-Robotlar tasarlamak ve yarışmalara katılmak,
4-İnsansız hava araçları tasarlamak ve yarışmalara katılmak,
5-İnovatif çalışmalarda bulunmak,
6-Kodlama eğitimi düzenlemek.

 

STLAB faaliyetlerini öğrenci ve öğretmenleriyle birlikte yürütmektedir. Bu sayede öğrencilerimizin 21.yy’ın becerilerini kazanması hedeflenmiştir.

 

 
 

KEDİ ?

 

KODLAMA NEDİR?

Bilgisayar yazılım programının ilk adımı olan kodlama; bilgisayarda yazılım, uygulama ve web sitesi oluşturmayı mümkün kılan bir dilde elektronik olarak yazmak anlamına geliyor. 

 

KODLAMANIN FAYDALARI

Kodlama eğitimi ile öğrencilerin:

1-Geleceğin dünyasına hazırlanması

2-Kritik analitik düşünebilmesi

3-Algoritmik düşünebilmesi

4-Problem çözebilmesi

gibi beceriler kazanması hedeflenmektedir.

 

K.E.D.İ. (Kodlama Eğitiminde Dijital İnovasyon)

KEDİ, Asfa Eğitim Kurumlarında anaokulundan 12.sınıfa kadar uygulanmakta olan kodlama eğitim programının adıdır.

 

| Paylas