blok_reklamlar1
ASFA Öğretmenleri 2017 YGS’yi Sizin İçin Değerlendirdi

BİZİM GÖZÜMÜZDEN
YGS 2017

Asfa Eğitim Kurumları öğretmenleri 12 Mart 2017 Pazar günü yapılan
Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı (YGS) sorularını sizler için değerlendirdiler.

 

MATEMATİK
 

Matematik soruları sınavın belirleyici kısmını oluşturmuştur. Özellikle problem soruları zorlayıcı ve ÖSYM nin klasik tarzına yakın çıkmıştır.

 

Yenilenen matematik mufredatina göre ilk kez gerçekleştirilen sınavda geometri sorularının arttığı gözlemlenmiştir. Geçmiş yıllarda 32-8 ya da 33-7 gibi olan matematik geometri dengesi bu yıl 29-11 olarak değişmiştir. Bu beklendik bir durumdur. Zira geometri mufredatin içinde önemli bir yer tutmaktadır. 

 

Adayların rahat yapabilecekleri soruların da olduğu sınavda geometrinin ve matematiğin hatrı sayılır sayıda ayriştırıcı sorulara sahip olduğu tespit edilmiştir. 

 

ÖSYM’nin sorduğu problemlerin sayısı ve içeriği, kitap okumanın matematik soruları için de ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştır.

TARİH
 

2017 yılı ygs tarih soruları geçtiğimiz yıllardan çok farklılık göstermemiştir.

 

Bilgi ve bilgiyi yorumlamaya dayalı okuduğunu kavramayı, analiz etmeyi ön plana çıkaran sorulardan oluşmuştur.

 

11.sınıf İnkılap Tarihi soruları geçtiğimiz yıllara göre daha fazla sorulmuş olup Sosyal Bilimler soruları arasında Tarih belirleyici olmuştur 

 

Birkaç soru bilgi ağırlıklı olup onun dışında 3 yıllık tarih dersinin alt yapısını sağlam tutarak ve son sene bol soru çözerek pratik yapan  her öğrencinin rahatlıkla yüksek net çıkarabileceği düzeyde hazırlanmış sorulardır.

TÜRKÇE
 

Türkçe sorularının konulara göre dağılımı genel anlamda geçmiş yıllarla bir benzerlik gösterir.

 

Sözcük ve sözcük gruplarında anlamdan 4, cümlenin anlamı ve anlam özelliklerinden 8, paragrafta anlamdan 19, ses-yazım-noktalamadan 3 ve dil bilgisinden 6 soru gelmiştir.

 

Paragraf sorularının dağılımına bakıldığında yapı ile ilgili soruların 7, yardımcı düşünce sorularının 7, ana düşünce sorularının 2, anlatım yöntemleri ve düşünceyi geliştirme yolları sorularının 2 şeklinde olduğu görülmektedir.

 

Yapı ve yardımcı düşünce soruları fazlalığı sebebiyle çözme hızını etkileyen sorular olmuştur. Paragraflar ise orta uzunlukta metinlerden seçilmiştir. Dil bilgisi soruları ise beklendiği gibi yarısı müstakil bir konudan yarısı da karma bilgi sorularından oluşmaktadır.

 

Türkçe sorularının genel zorluk düzeyi ile ilgili bir değerlendirme yapmak gerekirse birkaç tane zorlayıcı soru olmakla birlikte genel olarak orta zorlukta olduğunu söylemek mümkündür.


FİZİK
 

Fizik soruları konu kavramaya yönelik, ayrıntılara girmeyen, hemen hemen hiç matematiksel işleme yer vermeyen konunun mantığını anlayan her öğrencinin yapabileceği sorulardı. Sürpriz sayılabilecek bir soru bulunmamaktadır.

 

Sorular zorluk derecesine göre sınıflandırıldığında “çok zor” kategorisinde soru bulunmamaktadır. 5 soru çok kolay, 5 soru kolay, 3 soru orta, 1 soru da zor denilebilecek niteliktedir.

 

Sorularin celdirici özelligi yoktur. Hepsi acik ve anlasilir niteliktedir. Ygs 2017 Fizik açısından yapılabilir derecedeydi.

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ
 

Bu seneki sorularda herhangi bir sürpriz bulunmamaktadır. Gerek kavram bilgisi,  gerek tarihsel süreç gerekse kavramaya, anlamaya yönelik soruların sorulduğu görülmektedir. Bu soruların ise zor olmadığı, ilk bakışta yapılabilecek düzeyde olduğu anlaşılmaktadır.

COĞRAFYA
 

2017 YGS Coğrafya soruları geçtiğimiz yıllara göre bir nebze daha kolay, genel olarak orta seviyededir. Konu dağılımı 9. ve 10. sınıf konularından oluşmakta ve harita okuma becerisine ait 4 soru bulunmaktadır. 

 

Geçtiğimiz yıllara göre bilgi sorularına daha az yer verilmiş, öğrencilerin muhakeme becerilerini ölçen sorulara ağırlık verilmiştir. Ygs müfredatı dışında gelen sürpriz bir soru bulunmamakla birlikte öğrencilerin özellikle harita bilgilerini ölçmeye çalışan bilgiyi ve yorumu birlikte kullanmaya yönelik sorular içeren bir sınav olmuştur ancak soruların cevaplanması için detay bilgiye gerek yoktur.

 

Beşeri Coğrafyanın dalları, Bölge sınıflandırılması, İklim bilgisi, Harita bilgisi -İzohipsler, Doğal afetler, Nüfus piramitleri, Türkiye’nin iklimi ve bitki örtüsü, Türkiye’nin yerşekilleri gibi konulardan soruların geldiği gözlemlenirken;

 

Dünyanın şekli ve hareketleri, İç kuvvetler, Dış kuvvetler, Ulaşım yolları, Coğrafi konum gibi konulardan soru gelmediği gözlemlenmiştir.

FELSEFE GURUBU
 

2017 YGS Felsefe soruları incelendiğinde din felsefesi hariç tüm ünitelerden soru sorulduğu görülmektedir.

 

Sorulan 8 sorunun 3 tanesi yorum sorusu kalan 5 soru ise bilgi sorusu şeklindedir. Bu yorum sorularında da felsefi terimler göze çarpmaktadır.

 

Bu da şunu göstermektedir ki felsefi terim bilgisine sahip öğrenciler bu soruları rahatlıkla yapabilirler.

 

YGS felsefe sorularında bu yıl bir ilk yaşanmıştır. 2 soruda, verilen paragraflarda yer alan düşüncenin hangi filozofa ait olduğu sorusu sorulmuştur. 

BİYOLOJİ
 

 

2017 YGS Biyoloji soruları ile ilgili olarak;

Süpriz konu ve soru bulunmamakta, genel olarak beklenildiği gibi gelmiştir. YGS’de 6 tane 9., 5 tane 10. ve 2 tane 11. sınıf konularını içeren sorular yeralırken, 12. sınıf müfredatından hiç soru sorulmadığı tespit edilmiştir.

 

Sorular zorluk derecesine göre sınıflandırıldığında “çok zor” kategorisinde soru bulunmamaktadır. 1 soru çok kolay, 4 soru kolay, 6 soru orta, 2 soru da zor denilebilecek niteliktedir. Özellikle 10. sınıf kalıtım sorularının oldukça basit olduğu görülmüştür.

 

Ancak 9. sınıf müfredatında yer alan “madde geçişleri” konusuna ait U borusu sorusunun, soru kökünün çeldirici içerikli olması nedeniyle zaman alıcı olduğu tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak biyolojinin, öğrencilerin netlerini yukarıya çakecek bir sınav niteliğinde olduğu görülmüş, bu soruların doğru cevaplanması için öğrencilerin okuma ve anlama becerilerine iyi derecede sahip olması gerektiği tespit edilmiştir.

 

KİMYA
 

2017 YGS değişen kimya müfredatının sınandığı ilk sınavdı. Soruların müfredat kazanımlarına uygun, işlem gerektirmeyen ve yoruma dayalı olarak sunulduğu görülmektedir.

 

Sınavda ayırıcı nitelikte soru sorulmamış, 9 ve 10 sınıf bilgisine sahip her öğrencinin kolaylıkla yapabileceği  bir sınav olmuştur.

Asfa Eğitim Kurumları olarak tüm öğrencilere LYS’de başarılar dileriz.
| Paylas