blok_reklamlar1
 

EĞİTİM-ÖĞRETİM / İLKOKUL

Eğitim Hedefleri

Asfa Eğitim Kurumlarında eğitim, bin yıllık tarih ve kültür birikimimizi gelecek nesillere aktarmak ve hayırlı nesiller yetiştirmek üzere kurgulanmıştır.

 

Amacımız, öğrencilerimizin akademik, manevi, sosyal, duygusal ve fiziksel olarak gelişimleri için bireysel farklılıkları dikkate alan bir yaklaşım ile etkin öğrenme alanlarında, merak eden, araştıran, duyarlı, milli değerlerle donanmış ve uluslararası kültüre sahip “Dünya Müslümanları” yetiştirmektir.

 
İlkokul 1. Sınıf Öğrencileri Okula Nasıl Başlar?
1. sınıf öğrencilerimiz, öğretim yılı açılmadan önce düzenlenen Âmin Alayı ile okula başlar. 1. sınıf öğrencilerimizin aynı zamanda okulu da tanıyacakları bir oryantasyon olan bu güzel etkinlik ile eğitim hayatlarına “Besmele” ile ilk adımı atmaları hedeflenir. (Program tarihi velilere önceden bildirilir.) 
 
İlkokulda Akademik Başarının Değerlendirilmesi ve Takibi

1, 2 ve 3. sınıflarda; öğrencilerin gelişimi aylık gözlem formları ile izlenir.

 

2. sınıftan itibaren, öğrencilerin sınıf içi performanslarını ve bilgi düzeylerini değerlendirmek üzere sınıf içi çalışmalar verilir. Bu çalışmalar öğrenmedeki kalıcılığı sağlamak açısından önemlidir.

 

2 ve 3. sınıflarda başarı takibi için sınıf öğretmeni tarafından konu bazlı ve 1 ders saatini geçmeyecek şekilde değerlendirmeler yapılmaktadır. Kazanım eksikliği görülen öğrenciler için veli öğretmen iş birliği ile sınıf öğretmeni tarafından telafi çalışmaları yapmaktadır.

 

4. sınıflarda; sınav ve diğer değerlendirmeler, 100 puan üzerinden yapılarak öğrenci ve veliye geri bildirim yapılır.

 

Öğrencilere her dönemde bütün derslerden haftalık ders saati sayısına göre ders etkinliklerine katılım puanı verilir. Ayrıca istedikleri derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir proje hazırlatılır ve 100 puan üzerinden değerlendirilir.

 

4. sınıflarda dönemde iki defa STS yapılmakta kazanım eksikliği görülen öğrencilere sınıf öğretmeni tarafından telafi çalışmaları yapılmaktadır.

 

Ölçme değerlendirme sonuçlarının veli ile paylaşılması öğrencinin akademik başarısının artmasında önem arz etmektedir. 

 
İlkokulda Başarının Ölçülmesi ve Sınavlar

İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda öğrencilerin başarısı, gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılım ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterilir.

 

İlkokul 4. sınıfta öğrenci başarısı, sınavlar ile ders etkinliklerine katılım çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir. Buna göre dönem puanı, yıl sonu puanı ve yıl sonu başarı puanı 100 tam puan üzerinden belirlenir. Yüzlük puan sisteminde 0-44,99 puanlar başarısız, 45,00 ve üzeri puanlar başarılı sayılır.

 
İlkokul Öğrenci İzin ve Devamsızlık Süreci Nasıldır?

İlkokulda öğrencilerin okula devamları zorunludur.

 

İlk derse girdiği hâlde sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin devamsızlığı yarım gün sayılır.

 

Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle okula devam edemeyen çocuklar, sakınca olmadığına ilişkin sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ile kuruma devam edebilirler.

 

Eğitim ve öğretim yılında özürsüz 20 gün devamsızlık yapanların sınıf geçmesine veya sınıf tekrarına, ikinci dönemin son haftasında şube öğretmenler kurulunda karar verilir.

 

Öğrencilerin eğitim ve öğretim sürecinde aksama olmaması için çok zorunlu mazeretler dışında izin talep edilmemesini ve ilk derse zamanında gelmesini önemsiyoruz. Geçerli bir mazeret ile öğrencinin okula gelememesi durumunda velinin bu mazereti beyan eden dilekçesini en geç 5 gün içerisinde okula teslim etmesi gerekmektedir.

 
İlkokulda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri

Öğrencilerimizin kendilerini tanıması, geliştirmesi, karar vermesi, problem çözme becerilerini kazanabilmesi, zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak sağlıklı gelişim sağlayabilmesi amacıyla Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri verilmektedir.

 

Temel olarak, koruyucu, önleyici, geliştirici, kişisel ve sosyal rehberlik/psikolojik danışma çalışmalarını kapsar.

 

Bu çalışmalar rehber öğretmenlerimiz tarafından sınıf içi gözlemler, bireysel ve grup çalışmaları, test ve envanter uygulamaları, veli ve öğretmen görüşmeleri çerçevesinde öğrencinin ihtiyacına uygun olarak yapılmaktadır.

 
İlkokulda Öğrenci Davranışlarını Geliştirmek İçin Neler Yapılır?

Asfa Eğitim Kurumlarının 30 yıllık tecrübesi ve eğitim fakültelerinin deneyimli hocalarının katkıları ile Asfa’ya özgü eğitim içerikleri hazırlanmıştır. Hazırlanan bu içerikler ile öğrencilerimizin hayata dair becerilerle donatılmaları amaçlanmıştır.

 

Öğrencilerimizin davranışlarını olumlu yönde geliştirmek için Milli ve Manevi Eğitim, Spor ve Beden Sağlığı Eğitimi ve Sosyal Sorumluluk Projeleri çalışmaları yapılmaktadır.

 

Kurumsal olarak yapılan “İlla Edep” ve “Önce Biz Davranalım” Projeleri ile güzel ahlakın gerekliliklerinin pratiğe dönüştürülmesi hedeflenmiştir.

 
MyAsfa Nedir, Nasıl Kullanılır?

MyAsfa velilerimizin öğrencisi ile ilgili bilgileri takip edebileceği, öğretmenlerimiz ve okul idaresi ile iletişim kurabileceği; Asfa öğrenci, veli, öğretmen ve okul idaresi kullanıcılarına özel bir web sayfasıdır.

 

MyAsfa sisteminde öğrencilerin okulda gördükleri derslerin kayıtları, ödevleri, sınav sonuçları ve haftalık karne gibi bilgiler bulunmaktadır.

 

www.myasfa.com web sayfasına okul tarafından verilecek şifre ile giriş yapabilir ve öğrenciniz ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

 
İlkokulda İngilizce Eğitimi

Uluslararası standartlara uyumlu, Avrupa ortak dil kriterleri çerçevesinde belirlenmiş hedef kazanımlara yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

 

Hedefimiz, oyun ve grup çalışmaları ile renklendirilmiş derslerde öğrencilere İngilizceyi ihtiyaç olarak hissettirmek ve sevdirerek öğretmektir.

 

3. sınıftan itibaren ise tüm öğrenciler Cambridge ESOL sınavlarına hazırlanmaktadır. Anadili İngilizce olan öğretmenlerimiz ile de öğrencilerimizin konuşma becerilerini geliştirici çalışmalar yapılmaktadır.

 
İlkokulda Yetenek Gelişim Dersleri

Asfa’da kulüp çalışmaları Yetenek Gelişim Dersleri olarak adlandırılır. Bu derslerin organizasyonunda Asfa Gençlik ve Spor Kulübü ile iş birliği yapılmaktadır.

 

İlkokul öğrencilerimiz her dönemde 2 farklı yetenek gelişim dersi ile tanışarak yeni ve eğlenceli yetenek alanlarını keşfedeceklerdir.

 

Bu dersler spor, sanat, akıl oyunları ve el becerileri gibi farklı ilgi alanlarına ait branşları içermektedir.

 

Ayrıca Yetenek Gelişim Dersleri yanında 3. sınıftan itibaren tüm öğrenciler için İzcilik çalışmaları yapılır.

 
 Bireysel Gelişim Öğretmeni

Birinci Sınıflarımızda “Bireysel Gelişim Öğretmenlerimiz” ders esnasında öğrencileri gözlemleyerek çalışmalarında zorlanan öğrencilere ilgi gösterir. Sınıftaki tüm öğrencilerin akademik, duygusal ve sosyal gelişimi takip edilir. Hızlı ya da yavaş öğrenen öğrencilere farklı materyaller kullanarak öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına uygun destek sağlanır.

İlkokulda Yaşam Becerileri Atölyeleri

Okulumuzda Mutfak Atölyesi, Hobi ve El Becerileri Atölyesi, Müzik Dersliği ve Görsel Sanatlar Dersliğinden oluşan Yaşam Becerileri Merkezi bulunmaktadır. Öğrencilerimiz 1 ve 2.sınıfta Görsel Sanatlar ve Müzik Dersliklerini kullanmakta ve 3.sınıftan itibaren de Mutfak ve Hobi-El Becerileri Atölyeleri ile tanışmaktadır.

 

3. sınıflarda organik, sağlıklı ve helal ürün kullanımı konusunda bilinçlendirme amaçlı dersler yapılmaktadır. Bu bakımdan beslenme, giyim, kişisel bakım, temizlik ürünleri, ev eşyalarına kadar çocuklarımızda bilinç ve farkındalık oluşturulmaktadır. Bunlarla beraber fast food, abur cubur beslenmeye alternatif pratik yiyecekler hazırlama yöntemleri öğretilmektedir.

 

4. sınıflarda ise doğaya dikkat çekilerek sadece onu sevme ve koruma değil aynı zamanda inşa etme, güzelleştirme bilinci oluşturma hedeflenmektedir. Bu amaçla öğrencilerimizle çiçek dikme, tohum yetiştirme, evde sebze meyve yetiştirme gibi etkinlikler yapılmaktadır.

 
 Büyüteç Atölyesi

İlkokul öğrencilerimize yönelik olarak yapılacak olan atölye çalışmaları kapsamında, alanında uzman eğitmenler eşliğinde, ders saatlerinde ve/veya ders saatleri dışında, gözlem ve deneylerle çocukların içindeki merak duygularını açığa çıkarmayı ve geleceğin mucitlerini yetiştirmeyi hedefliyoruz. 

 

– Yaparak ve yaşayarak öğrenme ve keşfetme, – Bilimsel çalışma basamaklarına uygun düşünebilme ve düşündüğünü uygulayabilme, – Doğayı tanıma ve koruma bilinci oluşturma, – Geleceğin mucitlerine ilham verme, – Merak eden, sorgulayan, hayal kuran, araştıran, hayalini gerçekleştiren ve çözüm üreten bireyler yetiştirme, – Çocuklara erken yaşlarda farklı atölye çalışmaları ile ilk keşif deneyimlerini yaşatma.

İlkokulda Yaşam Becerileri Atölyeleri

Okulumuzda Mutfak Atölyesi, Hobi ve El Becerileri Atölyesi, Müzik Dersliği ve Görsel Sanatlar Dersliğinden oluşan Yaşam Becerileri Merkezi bulunmaktadır. Öğrencilerimiz 1 ve 2.sınıfta Görsel Sanatlar ve Müzik Dersliklerini kullanmakta ve 3.sınıftan itibaren de Mutfak ve Hobi-El Becerileri Atölyeleri ile tanışmaktadır.

 

3. sınıflarda organik, sağlıklı ve helal ürün kullanımı konusunda bilinçlendirme amaçlı dersler yapılmaktadır. Bu bakımdan beslenme, giyim, kişisel bakım, temizlik ürünleri, ev eşyalarına kadar çocuklarımızda bilinç ve farkındalık oluşturulmaktadır. Bunlarla beraber fast food, abur cubur beslenmeye alternatif pratik yiyecekler hazırlama yöntemleri öğretilmektedir.

 

4. sınıflarda ise doğaya dikkat çekilerek sadece onu sevme ve koruma değil aynı zamanda inşa etme, güzelleştirme bilinci oluşturma hedeflenmektedir. Bu amaçla öğrencilerimizle çiçek dikme, tohum yetiştirme, evde sebze meyve yetiştirme gibi etkinlikler yapılmaktadır.

 
İlkokulda Veli Görüşmeleri ve Veli Toplantıları

Öğrenci başarısında en önemli etkenlerden birisi de okul-veli iletişiminin güçlü olmasıdır.

 

Bu amaçla, okul açılmadan yeni velilerimiz için Veli Oryantasyon Toplantıları yapılmaktadır. Bu toplantılarda veliler öğretmenlerle tanışır ve okulun işleyişi hakkında ayrıntılı bilgi alırlar.

 

Okullar açıldıktan sonra ise veli-öğretmen bireysel görüşmeleri başlayacaktır.

 
Veli – Öğretmen Bireysel Görüşmeleri
Velilerimiz www.MyAsfa.com adresinde Görüşme Takvimi sekmesinden görüşmek istediği öğretmen için randevu alarak öğretmen ile görüşme yapabilirler.
 
Şube Veli Toplantıları
Öğretim yılı başında sınıf rehber öğretmeninin, okul rehber öğretmeninin ve müdür yardımcısının velilerle beraber yaptıkları toplantılardır.
 
Veli Çayları
Sınıf öğretmeni tarafından organize edilen bilgi alışverişi amaçlı etkinliklerdir.
 
Genel Veli Toplantıları

Her öğretim döneminde bir defa olmak üzere yapılan planlı toplantılardır.

 

Velilerimiz bu toplantılarda hem sınıf rehber öğretmeni hem de branş öğretmenleri ile bire bir görüşürler. Genel veli toplantılarında verilen ara karne ile öğrencimizin akademik durumu veliye aktarılır.

 
İlkokulda Öğrenci Sağlığı ve Revir Hizmetleri

İlkokulda öğrencilerimizin sağlık ve gelişim takibi okul hemşiresi tarafından yapılmaktadır.

 

Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasındaki protokollere uygun olarak ulusal aşı programları velilerimizin onayı ile uygulanmaktadır.

 

Ayrıca okulumuz tarafından özel sağlık kurumlarıyla iş birliği içerisinde göz ve diş sağlığı taramaları yapılmaktadır.

 

Öğrencimizin enfeksiyona veya herhangi bir bulaşıcı hastalığa yakalanması durumunda (grip, bulaşıcı çocuk hastalıkları vb.) aile tarafından çocuğun bir doktora götürülmesi gerekir. Bu gibi durumlarda öğrencinin durumun okula bildirilmesi, iyileşme ve dinlenme süresi sona erinceye kadar çocuğun okula gelmemesi uygun olacaktır.

 

Öğrencimizin hastalığı okula gelmesine engel değilse sağlık durumunun takip edilebilmesi için hastalık hakkında okul hemşiresine bilgi verilmesi önemlidir.

 

Öğrencinin okul saatleri içerisinde antibiyotik türü veya düzenli kullanması gereken bir ilacı varsa velilerimizin ilacı ve kullanma yöntemini yazılı olarak okul hemşiresine göndermeleri durumunda öğrencimiz takip edilecektir.

 

Çocuğunuzun ateşi 37.5°C ve üzeri ise öksürüyorsa ya da antibiyotik kullanımının ilk 3 günündeyse en doğrusu çocuğunuzun okula gönderilmemesidir.

 

Okulda öğrenciye acil tıbbi müdahale gerektiren durum olduğunda öğrenci en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılarak veliye bilgi verilir. Bu gibi durumlarda velilerimizin soğukkanlılıklarını muhafaza etmeleri ve verilen bilgi doğrultusunda hareket etmeleri uygun olacaktır.

 
Çocuklarımızın Güvenliği İçin Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Okulumuzda 24 saat hizmet veren ve güvenliği sağlayan güvenlik birimimiz bulunmaktadır.

 

Sabah 08.30 – 16.00 arasında veli araçlarının okul bahçesine girişine izin verilmez. Kendi aracıyla öğrencisini okula bırakan velilerin 08.30’dan önce bırakması ve 16.00’dan itibaren servis araçlarının okulu terk etmesinden sonra alması gerekmektedir.

 

Öğrencinin okul idaresince verilmiş izin belgesi olmadan velisi yanında olsa bile öğrencinin çıkışına izin verilmez.

 
Öğrencilerin Yemek Düzeni Nasıldır?

Okulumuzun yemek hizmetleri hijyen standartlarına uygun olarak YemekShah firması tarafından kampüsümüz içerisinde üretilerek öğrencilerimize sunulmaktadır. Yemek üretiminde helal sertifikalı et ürünleri ve iyi tarım ürünleri kullanılmaktadır.

 

Kahvaltı

İlkokul öğrencilerimiz 1. dersin sonunda sınıf öğretmenleri eşliğinde yemekhaneye inerek kahvaltı yapmaktadırlar.

 

Öğle Yemeği

1 ve 2. sınıflar, öğretmenleri ile yemekhaneye gelerek, sınıflarına ayrılan masalara servis yapılan yemekleri yerler. 3 ve 4. sınıflar ise yemeklerini kendileri almaktadır. Öğrenciler yemek stantlarından çorba, ana yemek, yardımcı yemek, salata, meyve ya da tatlı alabilmektedir.

 

1 ve 2. Sınıflar İçin İkindi Kahvaltısı

1 ve 2. Sınıf öğrencilerimize son teneffüste yemekhanede kek, kuru yemiş vb. türü yiyecekler ikram edilmektedir.

 

Her ayın kahvaltı ve yemek listesi MyAsfa iletişim portalı üzerinden velilerimize ulaştırılmaktadır.

 

Mutfaklarda ve yemekhanelerde görevli tüm personel, periyodik sağlık kontrolünden geçirilir ve düzenli olarak hijyen kontrolleri yapılır.

 
Öğrenci Servisi Hizmeti ve Servis Kuralları

Okulumuzun servis hizmetleri Seyran Turizm tarafından sağlanmaktadır.

 

Öğrenci servislerimiz, teknik açıdan kusursuz, periyodik bakımları yapılmış araçlardır.

 

Servis kullanacak öğrencilerimiz, okullar açılmadan önce servis bürosu tarafından aranılmakta ve servisle ilgili bilgilendirilmektedir.

 

Öğrencilerimizin servise binmek üzere sabahları belirlenen yer ve saatte hazır olmaları gerekmektedir.

 

Öğrenci servisi, sabah belirtilen saatte bina giriş kapısında hazır olmayan öğrenciyi diğer öğrencilerin de okula geç kalmamaları için beklemez.

 

Geç kalan öğrencilerin evden okula ulaşımları velilerin sorumluluğundadır.

 

Öğrenci servislerinde emniyet kemeri uygulaması zorunlu olup kesinlikle çıkarılmamalıdır.

 

Öğrenciler servis şoförü ve hostesin uyarılarına uymalıdır. Öğrencimizin herhangi bir nedenle okula gelememesi durumunda velisi tarafından servis şoförü önceden bilgilendirilmelidir.

| Paylas