blok_reklamlar1
EĞİTİM-ÖĞRETİM / ORTAOKUL

Eğitim Hedefleri

Asfa Eğitim Kurumlarında eğitim, bin yıllık tarih ve kültür birikimimizi gelecek nesillere aktarmak ve hayırlı nesiller yetiştirmek üzere kurgulanmıştır.

 

Amacımız, öğrencilerimizin akademik, manevi, sosyal, duygusal ve fiziksel olarak gelişimleri için bireysel farklılıkları dikkate alan bir yaklaşım ile etkin öğrenme alanlarında, merak eden, araştıran, duyarlı, milli değerlerle donanmış ve uluslararası kültüre sahip “Dünya Müslümanları” yetiştirmektir.

 
5. Sınıf ve Ortaokula Merhaba

5.sınıf, Yabancı Dil Ağırlıklı Sınıf olarak yapılandırılmıştır. Öğrencilerimiz okul açılmadan önce oryantasyon amaçlı olarak ders başı yaparlar. 5.sınıfta öğrencilerimiz, haftada 17 saat İngilizce ve 2 saat Arapça dersi görmektedir.

 
Ortaokulda İngilizce ve Arapça Eğitimi

Asfa’da yabancı dil olarak, batı dillerinden İngilizce ve doğu dillerinden Arapça verilir.

 

İngilizcede uluslararası standartlara uyumlu Avrupa ortak dil kriterleri çerçevesinde belirlenmiş hedef kazanımlara yönelik planlama ve çalışmalar yapılmaktadır.

 

Hazırlık sınıfı olarak planladığımız 5.sınıfta, öğrencilerimize okul açılmadan başlattığımız yoğun dil programları uygulanmaktadır.

 

Öğrencilerin ortaokulu bitirdiğinde B1 seviyesine ulaşarak İngilizceye hâkim olmaları hedeflenmiştir.
Anadili İngilizce olan öğretmenlerimiz ile öğrencilerimizin konuşma becerilerini geliştirici çalışmalar yapılmaktadır.

 

Arapça, 2. yabancı dil olarak  5.sınıftan itibaren verilmektedir. Dersler pratik Arapçaya yönelik organize edilmektedir. Telaffuz ve kelime öğreniminde Arapçada, interaktif dil eğitimi uygulamalarından da faydalanılmaktadır.

 
Ortaokul Sınav Sistemi Nasıldır?

 

Ortaokulda öğrencilerin akademik başarısı; sınavlar, ders etkinliklerine katılım ve varsa proje çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir.

 

Ortaokulda 3 saat ve daha az olan derslerde dönemde en az 2 yazılı ve 2 ders etkinliklere katılım notu verilirken,  3 saatten fazla olan derslerde en az 3 yazılı ve 3 ders etkinliklere katılım notu verilir. Ayrıca her öğrenciye en az bir dersten proje notu verilir.

 

5,6 ve 7.sınıf öğrencilerimize her dönemde en az 2 genel STS uygulanmaktadır.

 
Ortaokul Öğrenci İzin ve Devamsızlık Süreci Nasıldır?

Ortaokulda öğrencilerin okula devamları zorunludur.

 

İlk derse girdiği hâlde sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin devamsızlığı yarım gün sayılır.

 

Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle okula devam edemeyen çocuklar, sakınca olmadığına ilişkin sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ile kuruma devam edebilirler.

 

Eğitim ve öğretim yılında özürsüz 20 gün devamsızlık yapanların sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına, ikinci dönemin son haftasında şube öğretmenler kurulunda karar verilir.

 

Öğrencilerin eğitim ve öğretim sürecinde aksama olmaması için çok zorunlu mazeretler dışında izin talep edilmemesini ve ilk derse zamanında gelmesini önemsiyoruz. Geçerli bir mazeret ile öğrencinin okula gelememesi durumunda velinin bu mazereti beyan eden dilekçesini en geç 5 gün içerisinde okula teslim etmesi gerekmektedir.

 

TEOG puanlarında eşitlik olması durumunda yerleştirmede devamsızlığı daha az olan öğrenci öne çıkmaktadır. 

 

Ortaokulda Öğrencinin Akademik Takibi Nasıl Yapılır?

 

Ortaokulda yazılı sınavlar, Konu Tarama Sınavları, Seviye Tespit Sınavları ve TEOG Deneme Sınavları öğrencilerin akademik durumları hakkındaki veri tabanını oluşturmaktadır.

 

5,6 ve 7.sınıf öğrencilerimizin akademik başarılarının takibi bu veriler doğrultusunda Akademik Müdür Yardımcıları, Sınıf Rehber Öğretmeni ve Rehberlik Birimi tarafından yapılmaktadır.

 

8.sınıflarımızda ise TEOG Komisyonu, Akademik Müdür Yardımcısı ve Danışman Öğretmeni tarafından yapılmaktadır.

 
Ortaokulda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri

 

Öğrencilerimizin kendilerini tanıması, geliştirmesi, karar vermesi, problem çözme becerilerini kazanabilmesi, zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak sağlıklı gelişim sağlayabilmesi amacıyla Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri verilmektedir.

 

Temel olarak, koruyucu, önleyici, geliştirici, kişisel ve sosyal rehberlik/psikolojik danışma çalışmalarını kapsar.

 

Bu çalışmalar rehber öğretmenlerimiz tarafından sınıf içi gözlemler, bireysel ve grup çalışmaları, test ve envanter uygulamaları, veli ve öğretmen görüşmeleri çerçevesinde öğrencinin ihtiyacına uygun olarak yapılmaktadır.

 
Ortaokulda Öğrenci Davranışlarını Geliştirmek İçin Neler Yapılır?

 

Asfa Eğitim Kurumlarının 30 yıllık tecrübesi ve eğitim fakültelerinin deneyimli hocalarının katkıları ile Asfa’ya özgü eğitim içerikleri hazırlanmıştır. Hazırlanan bu içerikler ile öğrencilerimizin hayata dair becerilerle donatılmaları amaçlanmıştır.

 

Öğrencilerimizin davranışlarını olumlu yönde geliştirmek için Milli ve Manevi Eğitim, Spor ve Beden Sağlığı Eğitimi ve Sosyal Sorumluluk Projeleri çalışmaları yapılmaktadır.

 

Kurumsal olarak yapılan “İlla Edep”, “Yetimin Yanında Ol” ve “Sanal Esaret” Projeleri ile güzel ahlakın gerekliliklerinin pratiğe dönüştürülmesi hedeflenmiştir.

 
Ortaokulda Lise Geçiş Sistemine Hazırlık Nasıl Yapılır?

 

Veli Tercihine Bağlı Serbest Kayıt Sistemi olarak açıklanan yeni sistemde liseye geçişte öğrenci ve velisine sınav bir tercih olarak sunulmuştur. Bu yeni sistem iki önemli bölümden oluşmaktadır:

 

  1. Adrese dayalı Eğitim Bölgesinden sınavsız geçiş
  2. Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Liseleri ve Proje okullarına sınavla öğrenci alınması

 

Sınavın içeriği ise şu şekildedir:

 

  • 8. Sınıf müfredatını kapsayacaktır.
  • 3 yanlışın 1 doğruyu götürecektir.
  • 135 dakika sürenin verileceği 90 soruluk çoktan seçmeli bir sınav olacaktır.
  • 90 sorunun dağılımı şu şekildedir: Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinin her birinden 20; T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin her birinden 10 soru yer alacaktır.

 

Bu kapsamda Asfa Eğitim Kurumlarında aşağıdaki çalışmalar yapılmaktadır:

 

  • Öğrencilerimiz 5. sınıftan itibaren yapılan STS’ler  ve konu tarama testleri ile çoktan seçmeli sınav deneyimi kazanmaya başlamaktadır.
  • Liseye Geçiş Sitemi hazırlık programı genel olarak 8. Sınıf seviyesinde başlar. Hafta içi hazırlık programına ilaveten hafta içi okul sonrası etüt ve cumartesi günleri sınavı kapsayan temel derslerden 6 saat hazırlık programı yapılır.
  • Liseye Geçiş Sistemi Komisyonu tarafından konu tarama testleri, deneme sınavları, haftalık Ödev Takip Çizelgeleri ile akademik olarak yoğun bir program takip edilir. Rehber öğretmenler tarafından ise bireysel rehberlik çalışmalarının yanında motivasyon sağlayıcı gezi ve etkinlikler yapılmaktadır.

 

 
Myasfa Nedir, Nasıl Kullanılır?

 

MyAsfa velilerimizin öğrencisi ile ilgili bilgileri takip edebileceği, öğretmenlerimiz ve okul idaresi ile iletişim kurabileceği; Asfa öğrenci, veli, öğretmen ve okul idaresi kullanıcılarına özel bir web sayfasıdır.

 

MyAsfa sisteminde öğrencilerin okulda gördükleri derslerin kayıtları, ödevleri, sınav sonuçları ve haftalık karne gibi bilgiler bulunmaktadır.

 

www.myasfa.com web sayfasına okul tarafından verilecek şifre ile giriş yapabilir ve öğrenciniz ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

 
Ortaokulda Yetenek Gelişim Dersleri

 

Asfa’da kulüp çalışmaları Yetenek Gelişim Dersleri olarak adlandırılır. Bu derslerin organizasyonunda Asfa Gençlik ve Spor Kulübü ile iş birliği yapılmaktadır.

 

Ayrıca Yetenek Gelişim Dersleri yanında 3.sınıftan itibaren tüm öğrenciler için İzcilik çalışmaları yapılır.

 

5, 6 ve 7. Sınıf erkek ve kız öğrenciler, kendileri için ayrı ayrı belirlenmiş birçok yetenek gelişim dersini okulların açıldığı ilk hafta kontenjan dahilinde tercih yapabileceklerdir. Tercihler MyAsfa Öğrenci Sistemi üzerinden yapılmaktadır.

 
Ortaokulda Yaşam Becerileri Atölyeleri

Okulumuzda Mutfak Atölyesi, Hobi ve El Becerileri Atölyesi, Müzik Dersliği ve Görsel Sanatlar Dersliğinden oluşan Yaşam Becerileri Merkezi bulunmaktadır. Öğrencilerimiz bu atölyeleri kendilerine uygun yapılandırılmış program çerçevesinde kullanabilmektedir.

 

6. Sınıflarda tasarım, 7. Sınıflarda tamir becerileri çalışmaları yapılmaktadır.

 
Ortaokul Veli Görüşmeleri ve Veli Toplantıları

Öğrenci başarısında en önemli etkenlerden birisi de okul-veli iletişiminin güçlü olmasıdır.

 

Bu amaçla;

Okul açılmadan okulumuza yeni gelen velilerimiz için Veli Oryantasyon Toplantıları yapılmaktadır. Bu toplantılarda veliler öğretmenlerle tanışır ve okulun işleyişi hakkında ayrıntılı bilgi alırlar.

 

Okullar açıldıktan sonra ise;

Veli – Öğretmen Bireysel Görüşmeleri

Velilerimiz www.MyAsfa.com adresinde Görüşme Takvimi sekmesinden görüşmek istediği öğretmen için randevu alarak öğretmen ile görüşme yapabilirler.

 

Şube Veli Toplantıları

Öğretim yılı başında sınıf rehber öğretmeninin, okul rehber öğretmeninin ve müdür yardımcısının velilerle beraber yaptıkları toplantılardır.

 

Veli Çayları

Sınıf Öğretmeni tarafından organize edilen bilgi alışverişi amaçlı etkinliklerdir.

 

Genel Veli Toplantıları

Her öğretim döneminde bir defa olmak üzere yapılan planlı toplantılardır.

Velilerimiz bu toplantılarda hem sınıf rehber öğretmeni hem de branş öğretmenleri ile birebir görüşürler. Genel veli toplantılarında verilen ara karne ile öğrencimizin akademik durumu veliye aktarılır.

 
Ortaokulda Öğrenci Sağlığı ve Revir Hizmetleri

İlkokulda öğrencilerimizin sağlık ve gelişim takibi okul hemşiresi tarafından yapılmaktadır.

 

Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasındaki protokollere uygun olarak ulusal aşı programları velilerimizin onayı ile uygulanmaktadır.

 

Ayrıca okulumuz tarafından özel sağlık kurumlarıyla iş birliği içerisinde göz ve diş sağlığı taramaları yapılmaktadır.

 

Öğrencimizin enfeksiyon veya herhangi bir bulaşıcı hastalığa yakalanması durumunda (grip, bulaşıcı çocuk hastalıkları vb.) aile tarafından çocuğun bir doktora götürülmesi gerekir. Bu gibi durumlarda okula durumun bildirilmesi ve iyileşme ve dinlenme süresi sona erinceye kadar çocuğun okula gelmemesi uygun olacaktır.

 

Öğrencimizin hastalığı okula gelmesine engel değilse sağlık durumunun takip edilebilmesi için hastalık hakkında okul hemşiresine bilgi verilmesi önemlidir.

 

Öğrencinin okul saatleri içerisinde antibiyotik türü veya düzenli kullanması gereken bir ilacı varsa velilerimizin ilacı ve kullanma yöntemini yazılı olarak okul hemşiresine göndermeleri durumunda takip edilmektedir.

 

Çocuğunuzun ateşi 37,5°C ve üzeri ise, öksürüyorsa ya da antibiyotik kullanımının ilk 3 günündeyse en doğrusu çocuğunuzun okula gönderilmemesidir.

 

Okulda öğrenciye acil tıbbi müdahale gerektiren durum olduğunda en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılarak veliye bilgi verilir. Bu gibi durumlarda velilerimizin soğukkanlılıklarını muhafaza etmeleri ve verilen bilgi doğrultusunda hareket etmeleri uygun olacaktır.

 
Çocuklarımızın Güvenliği İçin Nelere Dikkat Etmeliyiz?

 

Okulumuzda 24 saat hizmet veren ve güvenliği sağlayan güvenlik birimimiz bulunmaktadır.

 

Sabah 08.30 – 16.00 saatleri arasında veli araçlarının okul bahçesine girişine izin verilmez. Kendi aracıyla öğrencisini okula bırakan velilerin 08.30’dan önce bırakması ve 16.00’dan itibaren servis araçlarının okulu terk etmesinden sonra alması gerekmektedir.

 

Öğrencinin okul idaresince verilmiş izin belgesi olmadan velisi yanında olsa bile öğrencinin çıkışına izin verilmez.

 
Öğrencilerin Yemek Düzeni Nasıldır?

 

Okulumuzun yemek hizmetleri hijyen standartlarına uygun olarak YemekShah firması tarafından kampüsümüz içerisinde üretilerek öğrencilerimize sunulmaktadır. Yemek üretiminde helal sertifikalı et ürünleri ve iyi tarım ürünleri kullanılmaktadır.

 

Öğrenciler Yemek stantlarından çorba, ana yemek, yardımcı yemek, salata, meyve ya da tatlı alabilmektedir.

 

Her ayın yemek listesi MyAsfa iletişim portalı üzerinden velilerimize ulaştırılmaktadır.

 

Mutfaklarda ve yemekhanelerde görevli tüm personel, periyodik sağlık kontrolünden geçirilir ve düzenli olarak hijyenik kontrolleri yapılır.

 
Öğrenci Servisi Hizmeti ve Servis Kuralları

 

Okulumuzun servis hizmetleri Seyran Turizm tarafından sağlanmaktadır.

 

Öğrenci servislerimiz, teknik açıdan kusursuz, periyodik bakımları yapılmış araçlardır.

 

Servis kullanacak öğrencilerimiz için okullar açılmadan önce Servis Bürosu tarafından velilerimiz aranılarak bilgilendirilmektedir.

 

Öğrencilerimiz servise binmek üzere sabahları belirlenen yer ve saatte hazır olmalıdır.

 

Öğrenci servisi, sabah belirtilen saatte bina giriş kapısında hazır olmayan öğrenciyi diğer öğrencilerin de okula geç kalmamaları için beklemez.

 

Geç kalan öğrencilerin evden okula ulaşımları velilerin sorumluluğundadır.

 

Öğrenci servislerinde emniyet kemeri uygulaması zorunlu olup kesinlikle çıkarılmamalıdır.

 

Öğrenciler servis şoförü ve hostesin uyarılarına uymalıdır.

 

Öğrencimizin herhangi bir nedenle okula gelememesi durumunda velisi tarafından servis şoförü önceden bilgilendirilmelidir.

| Paylas