blok_reklamlar2blok_reklamlar1
EĞİTİM-ÖĞRETİM / LİSE

 

Eğitim Hedefleri

Asfa Eğitim Kurumlarında eğitim, bin yıllık tarih ve kültür birikimimizi gelecek nesillere aktarmak ve hayırlı nesiller yetiştirmek üzere kurgulanmıştır.

 

Amacımız, öğrencilerimizin akademik, manevi, sosyal, duygusal ve fiziksel olarak gelişimleri için bireysel farklılıkları dikkate alan bir yaklaşım ile etkin öğrenme alanlarında, merak eden, araştıran, duyarlı, milli değerlerle donanmış ve uluslararası kültüre sahip “Dünya Müslümanları” yetiştirmektir.

 
9. Sınıfa Kabul Süreci

9. sınıflarımıza kayıt olmak isteyen öğrencilerimizin TEOG puanına bakılır. Kayıt kabul komisyonu tarafından her yıl belirlenen asgari puan ve üzerinde olması esastır. Rehberlik görüşmesi yapılır.  Bunların sonucunda yeterli görülen öğrencilerin kayıtları yapılır. 

 

Ara sınıflara kabul süreci kontenjan, uygulanacak kabul sınavı, rehberlik görüşme sonucu ve geriye dönük e-okul not incelemesine göre yapılır.

 
Liselerimizde Bursluluk

Anadolu veya Fen Lisemizde “Asfa Bursluluk Kriterleri”ne göre her yıl yeniden belirlenen sayıda öğrenciye burs imkânı sağlanır.

 

MEB tarafından belirlenen TEOG sonuçlarına göre başarı bursu verilir. Verilen başarı burslarının devamı ve devam şartları kayıt esnasında velilerimizin imzalayacağı “Bursiyer Taahhütnamesi”nde yer alır.

 

Velilerimiz “Bursiyer Taahhütnamesi”nde yer alan bütün şartları kabul etmiş sayılır. Verilen bursların devamı için; Anadolu lisemizde yılsonu başarı puanının en az 80 (seksen), Fen lisemizde en az 85 (seksen beş) olması ve disiplin cezası almaması gerekmektedir.

 
Liselerimizde  Yabancı Dil Eğitimi

 

Asfa’da yabancı dil olarak Batı dillerinden İngilizce ve Doğu dillerinden Arapça verilir.

 

İngilizcede uluslararası standartlara uyumlu Avrupa ortak dil kriterleri çerçevesinde belirlenmiş hedef kazanımlara yönelik planlama ve çalışmalar yapılmaktadır.

 

Öğrencilerin liseyi bitirdiğinde C1 seviyesine ulaşarak İngilizceye hâkim olmaları hedeflenmiştir. Anadili İngilizce olan öğretmenlerimiz ile öğrencilerimizin konuşma becerilerini geliştirici çalışmalar yapılmaktadır.

 

Arapça, 2. yabancı dil olarak verilmektedir. Dersler pratik Arapçaya yönelik organize edilmektedir. Arapçada, telaffuz ve kelime öğreniminde interaktif dil eğitimi uygulamalarından da faydalanılmaktadır.

 
Liselerimizde Akademik Başarının Değerlendirilmesi

Liselerimizde yazılı sınavlar, Konu Tarama Sınavları, Ara Değerlendirme Sınavları, Seviye Tespit Sınavları ve Deneme Sınavları ile Performans ve Proje ödevleri öğrencilerin akademik durumları hakkındaki veri tabanını oluşturmaktadır. Akademik başarılarının takibi bu veriler doğrultusunda Akademik Müdür Yardımcıları, Sınıf Rehber Öğretmeni ve Rehberlik Birimi tarafından yapılmaktadır.

 

12. sınıflarımızda ise öğrencilerin akademik değerlendirilmesi ve takibi YGS-LYS Komisyonu ve Danışman Öğretmeni tarafından yapılmaktadır. 

 
Liselerimizde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri

Öğrencilerimizin kendilerini tanıması, geliştirmesi, karar vermesi, problem çözme becerisi kazanabilmesi; zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak sağlıklı gelişim sağlayabilmesi amacıyla Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri verilmektedir.

 

Temel olarak koruyucu, önleyici, geliştirici, kişisel ve sosyal rehberlik/psikolojik danışma çalışmalarını kapsar.

 

Bu çalışmalar rehber öğretmenlerimiz tarafından sınıf içi gözlemler, bireysel ve grup çalışmaları, test ve envanter uygulamaları, veli ve öğretmen görüşmeleri çerçevesinde öğrencinin ihtiyacına uygun olarak yapılmaktadır.

 
 Öğrenci Davranışlarını Geliştirmek İçin Neler Yapılır?

Asfa Eğitim Kurumlarının 30 yıllık tecrübesi ve eğitim fakültelerinin deneyimli hocalarının katkıları ile Asfa’ya özgü eğitim içerikleri hazırlanmıştır. Hazırlanan bu içerikler ile öğrencilerimizin hayata dair becerilerle donatılmaları amaçlanmıştır.

 

Öğrencilerimizin davranışlarını olumlu yönde geliştirmek için Milli ve Manevi Eğitim, Spor ve Beden Sağlığı Eğitimi ve Sosyal Sorumluluk Proje çalışmaları yapılmaktadır.

 

Kurumsal olarak yapılan “ Önce Namaz”, “İlla Edep”, “Yetimin Yanında Ol” ve “Sanal Esaret” Projeleri ile güzel ahlakın gerekliliklerinin pratiğe dönüştürülmesi hedeflenmiştir. 

 
YGS-LYS Hazırlık Nasıl Yapılır?

 

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş kısaca TEOG olarak adlandırılmaktadır.

 

TEOG, Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve İngilizce derslerinden her dönem birer yazılı sınavın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılması ve 6,7 ve 8.Sınıf yıl sonu başarı puanlarının katkısı ile oluşturulmuş liselere yerleştirme sistemidir. Bu sınavlarda sadece 8.sınıf konularından sorular çıkmaktadır.

 

Öğrencilerimiz 5. sınıftan itibaren yapılan STS’ler  ve konu tarama testleri ile çoktan seçmeli sınav deneyimi kazanmaya başlamaktadır.

 

7.sınıf  konuları nisan ayı itibari ile bitirilerek 1.TEOG konularına başlanmaktadır.  Ağustos sonu itibari ile TEOG hazırlık programı tekrar başlar ve okul açılışına kadar günde 6 saat ders yapılır. Okul döneminde ise hafta içi hazırlık programına ilaveten cumartesi günü 6 saat hazırlık programı yapılır.

 

TEOG komisyonu tarafından konu tarama testleri, deneme sınavları, haftalık TEOG takip çizelgeleri ile akademik olarak yoğun bir program takip edilir. Rehber öğretmenler tarafından ise bireysel rehberlik çalışmalarının yanında motivasyon sağlayıcı gezi ve etkinlikler yapılmaktadır.

 
Myasfa Nedir, Nasıl Kullanılır?

 

MyAsfa velilerimizin öğrencisi ile ilgili bilgileri takip edebileceği, öğretmenlerimiz ve okul idaresi ile iletişim kurabileceği; Asfa öğrenci, veli, öğretmen ve okul idaresi kullanıcılarına özel bir web sayfasıdır.

 

MyAsfa sisteminde öğrencilerin okulda gördükleri derslerin kayıtları, ödevleri, sınav sonuçları ve haftalık karne gibi bilgiler bulunmaktadır.

 

www.myasfa.com web sayfasına okul tarafından verilecek şifre ile giriş yapabilir ve öğrenciniz ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

 
Liselerimizde Yetenek Gelişim Dersleri

 Asfa’da kulüp çalışmaları Yetenek Gelişim Dersleri olarak adlandırılır. Bu derslerin organizasyonunda Asfa Gençlik ve Spor Kulübü ile iş birliği yapılmaktadır.

 

9 ve 10. Sınıf erkek ve kız öğrenciler, kendileri için ayrı ayrı belirlenmiş birçok yetenek gelişim dersini okulların açıldığı ilk hafta kontenjan dahilinde tercih yapabilmektedirler. Tercihler MyAsfa Öğrenci Sistemi üzerinden yapılmaktadır. 

 

 
Lise Veli Görüşmeleri ve Veli Toplantıları

Öğrenci başarısında en önemli etkenlerden birisi de okul-veli iletişiminin güçlü olmasıdır.

 

Bu amaçla;

Okul açılmadan okulumuza yeni gelen velilerimiz için Veli Oryantasyon Toplantıları yapılmaktadır. Bu toplantılarda veliler öğretmenlerle tanışır ve okulun işleyişi hakkında ayrıntılı bilgi alırlar.

Okul dönemi:

Veli – Öğretmen Bireysel Görüşmeleri

Velilerimiz www.MyAsfa.com adresinde Görüşme Takvimi sekmesinden görüşmek istediği öğretmen için randevu alarak öğretmen ile görüşme yapabilirler.

 

Şube Veli Toplantıları

Öğretim yılı başında sınıf rehber öğretmeninin, okul rehber öğretmeninin ve müdür yardımcısının velilerle beraber yaptıkları toplantılardır.

 

Genel Veli Toplantıları

Her öğretim döneminde bir defa olmak üzere yapılan planlı toplantılardır.

Velilerimiz bu toplantılarda hem sınıf rehber öğretmeni hem de branş öğretmenleri ile birebir görüşürler. Genel veli toplantılarında verilen ara karne ile öğrencimizin akademik durumu veliye aktarılır.

 
Öğrencilerimizin Güvenliği

 

Okulumuzda 24 saat hizmet veren ve güvenliği sağlayan güvenlik birimimiz bulunmaktadır.

 

Sabah 08.30 – 16.00 saatleri arasında veli araçlarının okul bahçesine girişine izin verilmez. Kendi aracıyla öğrencisini okula bırakan velilerin 08.30’dan önce bırakması ve 16.00’dan itibaren servis araçlarının okulu terk etmesinden sonra alması gerekmektedir.

 

Öğrencinin okul idaresince verilmiş izin belgesi olmadan velisi yanında olsa bile öğrencinin çıkışına izin verilmez.

 
Yemek Hizmeti

 

Okulumuzun yemek hizmetleri hijyen standartlarına uygun olarak YemekShah firması tarafından kampüsümüz içerisinde üretilerek öğrencilerimize sunulmaktadır. Yemek üretiminde helal sertifikalı et ürünleri ve iyi tarım ürünleri kullanılmaktadır.

 

Öğrenciler Yemek stantlarından çorba, ana yemek, yardımcı yemek, salata, meyve ya da tatlı alabilmektedir.

 

Her ayın yemek listesi MyAsfa iletişim portalı üzerinden velilerimize ulaştırılmaktadır.

 

Mutfaklarda ve yemekhanelerde görevli tüm personel, periyodik sağlık kontrolünden geçirilir ve düzenli olarak hijyenik kontrolleri yapılır.

 
Öğrenci Servisi Hizmeti ve Servis Kuralları

 

Okulumuzun servis hizmetleri Seyran Turizm tarafından sağlanmaktadır.

 

Öğrenci servislerimiz, teknik açıdan kusursuz, periyodik bakımları yapılmış araçlardır.

 

Servis kullanacak öğrencilerimiz için okullar açılmadan önce Servis Bürosu tarafından velilerimiz aranılarak bilgilendirilmektedir.

 

Öğrencilerimiz servise binmek üzere sabahları belirlenen yer ve saatte hazır olmalıdır.

 

Öğrenci servisi, sabah belirtilen saatte bina giriş kapısında hazır olmayan öğrenciyi diğer öğrencilerin de okula geç kalmamaları için beklemez.

 

Geç kalan öğrencilerin evden okula ulaşımları velilerin sorumluluğundadır.

 

Öğrenci servislerinde emniyet kemeri uygulaması zorunlu olup kesinlikle çıkarılmamalıdır.

 

Öğrenciler servis şoförü ve hostesin uyarılarına uymalıdır.

 

Öğrencimizin herhangi bir nedenle okula gelememesi durumunda velisi tarafından servis şoförü önceden bilgilendirilmelidir.

 

Akşam çıkışlarında servis kullanmayacak öğrencilerin ilgili müdür yardımcısından aldığı belge ile servis şoförünü bilgilendirmesi gerekmektedir.

| Paylas