blok_reklamlar2blok_reklamlar1
Değerler Eğitimi

Hayırlı Nesiller İçin ASFA

SORUMLULUK

“Gerçek ve samimi bir mü’min, sorumluluk duygusu taşır, bencil ve menfaatperest olamaz, hayır ve iyilik yapmak ister, herkesin yardımına koşar, rahatını terkeder, mihnetlere katlanır, tehlikelere atılır, varını-yoğunu hak yola sarf eder, icabında tatlı canından dahi geçebilir.” (Mahmud Esad Coşan, Başmakaleler III, s. 25)

Sorumluluk, insanın yaratılışı ve kendisiyle donatıldığı ilim ve irade özellikleri sebebiyle yüklendiği ve hesabını vermesi gereken vazifelerdir. Kur’an-ı Kerim’de diğer varlıklardan farklı olarak yaratılıştan gelen bu özellikleri gereği insanın aslında sorumlulukların en genel adı olarak kulluk emanetini kabul ettiği belirtilir:

Doğrusu biz emaneti (emir ve yasakları) göklere, yere ve dağlara arz (ve teklif) ettik de (onlar) bunu yüklenmekten kaçındılar ve on(un getireceği sorumluluk)tan korktular da onu insan yüklendi. (Eğer bunun gereğini yapmaktan kaçınırsa) cidden o çok zalim, çok cahil (demek)tir. (33/Ahzab, 72)

İnsanın dünyada, yeryüzünde Allah’ın kendisine emanet olarak verdiği hükümranlığını yine Allah’ın belirlediği ölçüle uygun bir şekilde ifa etmesi gerekmektedir. Böylece hem diğer varlıklara karşı insanlığının gerektirdiği sorumluluğunu yerine getirmiş olacak, hem de ahiret hazırlığı olarak değerlendirilebilecek bu vazifelerle öbür dünya ile ilgili vazifelerini yerine getirmiş olacaktır.

Bu çerçevede düşündüğümüzde sorumluluklar manzumemizi şu maddelerde sıralayabiliriz:

  • Yaratıcımız Allah’a Karşı Sorumluluklarımız: Ona emrettiği şekilde kulluk yapmaktır.
  • Kutsal Değerlere Karşı Sorumluluk: İnanç dünyamızın tartışılmaz değerlerine saygı duymaktır.
  • Nefsimize Karşı Sorumluluklarımız: Bedenimizi zararlı alışkanlıklara, ruhumuzu manevî olarak insanı felakete sürükleyen günahlara karşı zinde tutmaktır.
  • Ailemize Karşı Sorumluluklarımız: İyi evlat olmak, onları kırmamak ve hizmetlerinde bulunmaktır.
  • Vatana ve Millete Karşı Sorumluluklarımız: Üzerinde yaşadığımız toprakların nasıl bir nimet olduğunu tefekkür ederek, onu bizlere emanet eden atalarımıza minnet duygu içinde olmak, kendisini bu vatan parçası üzerinde yaşayan insanların birikimlerinin bir sonucu olarak görerek müteşekkir olmaktır.
  • İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız: Yeryüzünde inanç ve ülkü birliği içinde olduğumuz insanları tanıyarak kardeşlik duygularını genişletmek, diğer insanlara da insanlık paydasında muamelelerde bulunmaktır.
| Paylas