blok_reklamlar2blok_reklamlar1
Değerler Eğitimi

Hayırlı Nesiller İçin ASFA

EDEP ve HAYA

“Bunlar… Allah’ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminlere müjdele…”(9/Tevbe, 12)

“Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir.” (Tirmizi, “Birr”, 15)

Manevî değerlerden olan edep ve haya, toplumu bir arada tutan vazgeçilmez zenginlik kaynaklarımızdandır. Edep ile birey ve toplum kimlik kazanır. Kalb ve ruh beslenir. Bu sebeple dinimizin sağlamış olduğu zeminde büyüyüp serpilen kültür ve medeniyetimizin farkında olmamız gerekir. Bir toplumun var olmasının yolu edeb ve haya gibi manevî değerlerimizin korunmasından ve devamlılığının sağlanmasından geçer. Kişinin edepli olması onu yücelten, ona saygınlık kazandıran ve sonuç itibariyle kişinin kendisine geri dönen güzel bir ahlaki erdemdir.

İnsan için en büyük mutluluk Allah’ın sevgisini kazanmaktır. Allah’ın sevgisinin yolu ise Peygambere uymaktan geçer. Kişinin Allah’a, Peygamberine, anne babasına, aile büyüklerine, arkadaşlarına olduğu kadar çevresindeki tüm varlıklara karşı takınması gereken kurallar vardır. Kişinin kendisine, ailesine, komşusuna, arkadaş ve akrabalarına kısacası bütün insanlara iyilikle yaklaşması gerekir.

Bizler Allah ve peygamber sevgisi saygısı yanında, tüm inananlara ve diğer insanlara saygı duyarız.Öte yandan, dinimizi, ahlâkî değerlerimizi, kutsal bildiğimiz şeyleri; vatanımızı, milletimizi severiz.

| Paylas