blok_reklamlar2blok_reklamlar1
Değerler Eğitimi

Hayırlı Nesiller İçin ASFA

DOĞRULUK ve DÜRÜSTLÜK

Doğruluk değeri bütün sınıf seviyelerinde aşağıda yer alan alt başlıklar doğrultusunda işlenmekte ve öğrencilerimize kazandırılmaya çalışılmaktadır:

  • 1. Doğruluk
  • 2. Sözde Doğruluk
  • 3. Yalan Söylememek
  • 4. Davranışlarda Doğruluk
  • 5. Güven Duygusu
  • 6. Özgüven
  • 7. Allah’a Güven (Tevekkül)
  • 8. İhlas
  • 9. Sözde ve işte adalet
  • 10. Evde, şehirde, ülkede ve dünyada adalet

Başkalarını aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söze yalan, söyleyene de yalancı denir. Yalan; gerçeğin gizlenmesi, söylenmemesi, eksik veya fazla söylenmesidir. Dinimiz yalan ve ikiyüzlülüğün her türünü yasaklamıştır. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de, “…Yalan sözden kaçının” 1 buyurmuştur.

Sevgili Peygamberimiz de “Doğru sözlülük; iyiliğe, iyilik de cennete götürür… Yalan; kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür…” buyurarak dürüstlüğün sonucunu bildirmiştir. 2

“Yalancının mumu yatsıya kadar yanar”, “Yalancının evi yanmış da kimse inanmamış” atasözleri de yalanın er ya da geç ortaya çıkacağını ifade etmektedir.

Yalan münafıklık olarak ifade edilen ikiyüzlülüğün de göstergesidir: “Münafığın (ikiyüzlünün) belirtisi üçtür: konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiği zaman emanete ihanet eder.” 3

Dürüstlük adaletin de temelidir. Dinimiz yalancı şahitliği ve yalan yere yemin etmeyi yasaklayarak adaletin tesisine önem vermiştir: “Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun…” 4

Doğruluğun tesisi insanlarda güven duygusunun da gelişmesine katkı sağlar. Bu güven insanın Rabbi ile olan iletişiminde de rol oynar. İhlas ve tevekkül kulluktaki dürüstlüğü ifade eden kelimelerdir.

1 Hac Sûresi 30.
2 Buhari, Edeb, 69.
3 Buhari, İman 24.
4 Mâide suresi, 8. ayet

| Paylas