blok_reklamlar2blok_reklamlar1
Değerler Eğitimi

Hayırlı Nesiller İçin ASFA

KANAAT

 

 

Şükür, insanın sahip olduğu nimetlerin farkında olması ve Rabbine bu nimetler için teşekkür etmesi anlamına gelir. Şükür ve kanaat birbirini destekleyip
kuvvetlendiren iki mühim değerimizdir. Nitekim Rabbimiz “Hani Rabbiniz şöyle duyurmuştu: “Andolsun, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük
ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir” buyurmuştur. İnsanın elinde bulunan nimetlere şükretmesi aynı zamanda kanaatkâr olmasının sonucudur.Sevgili
Peygamberimiz de “Gerçek zenginlik, mal çokluğu değil, gönül tokluğudur.” (Buhârî, “Rikak”, 15) buyurarak kanaatin önemine işaret etmiştir. Yine “Müslüman olan,
kendisine yeteri kadar rızık verilen, Allah’ın kendisine verdiği nimete kanâat eden kimse şüphesiz kurtuluşa ermiştir.” (Müslim, “Zekât”, 125) hadisi de kanaatin
değerini ortaya koymaktadır.Kanaat mutluluğun da kaynağıdır: “İslâm’ın dosdoğru yoluna ulaştırılan ve geçimi yeterli olup da buna kanaat eden kimse, ne kadar
mutludur!” (Tirmizî, “Zühd”, 35)

 

Sahip olduğu nimetin farkına varıp kanaat eden kişi bu sebeple kibirlenmekten, bir başkasını kendinden aşağı ve alçak görmekten de
uzak duracaktır. Çünkü o kendisine nimet verenin farkındadır ve ona şükretmektedir. Yine bu kişi başkasının elinde olana göz dikmeyecek ve hasetten uzak duracaktır.
Çünkü haset ateşin odun ve otları yediği gibi insanın yaptığı iyilikleri yok etmektedir. (Ebû Dâvûd, “Edeb”, 44)İnsana bu faziletleri kazandıran davranışlardan biri
de maddeten kendisinden daha alt seviyede olanları düşünmesidir. Nitekim Sevgili Peygamberimiz de “Hayat şartları sizinkinden daha aşağı olanlara bakınız; sizden daha
iyi olanlara bakmayınız. Bu, Allah’ın üzerinizdeki nimetini hor görmemenize daha uygun bir davranıştır” buyurmaktadır.Okullarımızda öğrencilerimize bu değerlerimizi
kazandırmak bütün öğretmenler tarafından çok çeşitli etkinlikler yapılmaktadır

| Paylas