blok_reklamlar1
Değerler Eğitimi

Hayırlı Nesiller İçin ASFA

GÜZEL AHLAK

Müminlerin iman açısından en mükemmel olanı, ahlakı en iyi olandır. (Tirmizî, İman, 6)

Ahlak insanın özellikleri ve huylarının bütünüdür. Ahlaklı olmak, İnsanın güzel, doğru ve iyi davranışlarda bulunması, çirkin yanlış ve kötü davranışlardan uzak olmasıdır. İnsanların güzel ahlak sahibi olması dinimizin temel amacıdır. İslam dininin ahlak prensibleri en son, en güzel, en yüce ahlakî prensiplerdir. Son peygamber ve insanların en güzel huylusu Hz. Muhammed için Kur’ân-ı Kerîm’de “Elbette sen yüce bir ahlaka sahipsin” (68/Kalem, 4) buyurulmaktadır.

İslam ahlakının temelinde Allah’ın emir ve yasakları vardır. Ahlak güzel davranışları yapıp bunları huy haline getirmey, kötü davranışlardan uzak durup kendini korumaya çaba göstermektir.

Güzel ahlak, hem insanın bizzat kendisine hem de içinde yaşadığı topluma çok büyük faydalar sağlar. Toplumsal huzur ve güvenin oluşması, insanların mutlu olması iyi geçinme, sevgi, saygı, gibi olumlu sonuçlara ancak güzel ahlaklı insanlar sayesinde ulaşır.

Övülen ve güzel görülen özelliklerden bazıları:

 • Adalet
 • Sabır
 • Ağırbaşlılık
 • Temizlik
 • Alçakgönüllülük
 • Şefkat
 • Bağışlayıcı Olmak
 • Sorumluluk
 • Cesaret
 • Şükür
 • Cömertlik
 • Misafirperverlik
 • Çalışkanlık
 • Selamlaşmak
 • Doğruluk
 • Özverli Olmak
 • Fedakarlık
 • Kanaat
 • Dostluk
 • Güven
 • Nezaket
 • İtidal
 • Kardeşlik
 • İyi Niyet
 • Kanaat
| Paylas