blok_reklamlar2blok_reklamlar1
Değerler Eğitimi

Hayırlı Nesiller İçin ASFA

GÜZEL AHLAK

Özgüven, kişinin sahip olduğu maddi ve manevi değerlerin farkında olması ve buna uygun hareket etmesi anlamına gelir. Bu anlamda Müslüman olan her bireyin dinini doğru anlayıp öğrenmesi ve buna uygun hareket etmesi özgüven sahibi olması demektir. Dinini bilmeyen insanın bu güvene sahip olması mümkün olmadığı gibi modernizmin etkisi ile içinde tam tersi bir duyguyu taşıması bile ihtimal dahilindedir.

Müslüman kimliği Kur’an ve sünnet kaynağından beslenir ve bu kaynağa uygunluğu ölçüsünde özgünlüğünü koruyabilir. Bu sebeple Müslümanın Kur’an ve sünnet insanı olması büyük önem taşımaktadır.

"Nitekim Sevgili Peygamberimiz “Size sımsıkı sarıldığınız sürece sapıtmayacağınız iki şey bıraktım: Allah’ın kitabı ve Rasûlü’nün sünneti” (Muvatta, “Kader”, 3) buyurmuştur.

Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizi şöyle tanımlar:
“Ey Peygamber! Biz seni hem bir şahit, hem bir müjdeci, hem bir uyarıcı olarak gönderdik ve hem de Allah’ın izniyle O’na bir davetci ve nurlar saçan bir kandil olarak gönderdik.” (Ahzab, 45-46)

Peygamberimizden sonra insanlara doğru yolu kim gösterecek ve onları kim uyaracaktır? Bu görev Peygamberimizden sonra bütün Müslümanlara intikal etmiştir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de:

“Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalışır ve Allah ‘a inanırsınız.” (Âl-i İmran, 110) buyurulmuş ve bu görevle bütün müminlerin görevli olduğu bildirilmiştir.

Ayet-i kerime müslümanların ayırıcı özelliğini bildiriyor. Allah’a inanmak, iyiliği emredip, kötülükten alıkoymak. Bu özellikleri sebebiyle de en hayırlı ümmet oldukları ifade buyuruluyor. Çünkü müminler birbirinin kardeşidirler. Elbette kardeş kardeşi uyaracak ve ona doğru yolu gösterecektir. Allah Teâla bu hususu hatırlatarak şöyle buyuruyor:

“Erkek ve kadın bütün müminler birbirlerinin dostları ve velileridirler. İyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirirler, namazı kılarlar, zekâtı verirler. Allah’a ve Peygamberine itaat ederler. İşte bunları Allah rahmetiyle yarlığayacaktır. Çünkü Allah, azizdir, hakimdir.” (Tevbe, 71)

| Paylas