Hedefimiz,
her biri farklı ve değerli çocuklarımızın
kendi potansiyellerini keşfetmelerini sağlayarak
ideal ve küresel insanlar yetiştirmektir.

Bunun için özgün eğitim modelimiz ve akademik yaklaşımımızı
6 stratejik anahtar kavram üzerine kurduk.

1. Kişiye Özgü

Kişiselleştirilmiş eğitimle öğrencilerimizin kendi potansiyellerini keşfetmelerini hedefliyoruz.

Öğrenciye özel kişiselleştirilmiş eğitim sunuyoruz. Kazanım odaklı, öğrencinin aktif olduğu ve her ders için her öğrenciye özel “Kişisel Öğrenme Planı” hazırlayarak bütüncül bir yaklaşımla eğitim veriyoruz. Atölyeler, dönüştürülebilen sınıflar, uygun öğrenme ortamları ve materyallerle her öğrencinin öğrenme stiline göre yöntem ve teknikler uygulayarak öğrencilerimizin kendi potansiyellerini açığa çıkarmalarına yardımcı oluyor, yeni beceriler kazanmalarına da imkan sağlıyoruz.

2. Küresel

Uluslararası akademik başarıya ve küresel vizyona sahip mezunlar.

Öğrencilerimizin yaşayacakları çağın yetkinliklerine sahip olmaları için uluslararası geçerlilikte sertifikalara sahip olarak mezun olmalarını sağlıyoruz. Uluslararası üniversiteleri hedeflemelerini, farklı kültür ve medeniyetleri tanımalarını ve gelecekteki küresel konumlarını bulmalarını sağlayacak çalışmaları müfredatımızla uyumlu yürütüyoruz.

3. İdeal

Kendini keşfetmiş ve insanlığa faydalı ideal insanlar.

Yaratılış gayesinin farkında olan, iyi insan olma yolunda ahlakını güzelleştiren, yüksek maneviyatlı, iletişimi güçlü  ideal insanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Özgüven sahibi, saygın ve iç huzurunu yakalamış bireyler olmaları için bütüncül bir eğitim yaklaşımını benimsiyoruz.

4. Dil

İki yabancı dille dünyanın her yerinde iş yapabilmelerini hedefliyoruz.

Dünya ile etkileşim içinde, kendini ve fikirlerini etkili bir şekilde ifade edebilen, küresel düşünen bireyler olmalarını sağlayacak şekilde İngilizce ve Arapça iki yabancı dil programı yürütüyoruz. Uluslararası kabul gören sınavlarla yabancı dil seviyelerini belgeliyoruz. Öğrencilerimizin Asfa dan mezun olduğunda dil öğreniminde İngilizce’de CEF C1 seviyesine ulaşmalarını ve aktif kullanmalarını hedefliyoruz. Arapça dil yeterliliğinde de en az CEF A2 (Waystage) düzeyi hedefliyoruz. Kulüp, etüt çalışmaları ve online materyallerle ileri seviyede öğrenmek isteyenleri destekliyoruz.

5. KAD

Kritik Analitik Düşünme (KAD) becerisi gelişmiş geleceğin yetenekleri ile donanmış bireyler.

Kritik Analitik Düşünme okullarımızdaki eğitim çalışmalarının en temel parçalarından biridir. Öğrencilerimiz için geleceğin en önemli yeteneklerinden kabul edilen KAD (Critical Analytical Thinking), Kompleks Problem Çözme (Complex Problem Solving) ve Kreativite (Creativity) gibi yeteneklere sahip olmalarını sağlayacak zenginlikte bir eğitim müfredatı sunuyoruz. Kritik ve analitik düşünmeyi bir hayat tarzı haline getirmelerini hedefliyoruz.

6. Zinde

Doğal ve sağlıklı beslenen, aktif spor yapan zinde bireyler.

Öğrencilerimizin doğal ve sağlıklı beslenmelerini çok önemsiyoruz. Bu konudaki yüksek hassasiyetlerimizi karşılayan Yemekshah firması ile çalışıyoruz. Doğal ve sağlıklı beslenmenin yanında sportif çalışmalarla öğrencilerimizin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Çeşitli test ve ölçümlerle fiziksel gelişimlerini takip ediyor, öğrenciye özel beslenme ve egzersiz planları hazırlıyoruz. Beceri, ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini ve sağlıklı bir hayatı yaşam tarzı haline getirmelerini sağlıyoruz.

AKADEMİK

OKULLARIMIZ

HABERLER

“Öğrenciler, öğretmenler ve veliler için
öğrenmeyi bir hayat tarzı haline getirmeyi amaçlıyoruz.”