blok_reklamlar112

2013 LYS Yerleştirme Listesi

.. Haberin Devamı >>

Değerler Eğitimi – Namaz

.. Haberin Devamı >>

Değerler Eğitimimiz

DEĞERLER EĞİTİMİMİZ .. Haberin Devamı >>

sorumluluk

  Sorumluluk, insanın yaratılışı ve kendisiyle donatıldığı ilim ve irade özellikleri sebebiyle yüklendiği ve hesabını vermesi gereken vazifelerdir. Kur’an-ı Kerim’de diğer varlıklardan farklı olarak yaratılıştan gelen bu özellikleri gereği insanın aslında sorumlulukların en genel adı olarak kulluk emanetini kabul ettiği belirtilir:     "Doğrusu biz emaneti (emir ve yasakları) göklere, yere ve dağlara arz (ve teklif) ettik de (onlar) bunu yüklenmekten kaçındılar ve on(un getireceği sorumluluk)tan korktular da onu insan yüklendi. (Eğer bunun g.. Haberin Devamı >>

sevgi ve saygı

  İnsan toplum halinde yaşamak üzere yaratılmış bir varlıktır. İlk insanla birlikte eşi ve daha sonra çocukları yeryüzünün ilktopluluğunu oluşturmuş, bundan sonra her normal toplum birlik olmaya hayati önem vermiştir. Bu birliğin hamurunu da birlikte yaşamanın gereği olan sevgi ve saygı duyguları oluşturmaktadır.     İnsan normalinde olduça doğal duygular olan sevgi ve saygı yaratılışımızın içinde mevcuttur. İnançlarımıza göre Allah insanı kendisini bilsin, sevsin ve kulluk etsin diye yine kendi muhabbetinden yaratmıştır. Dolayısıyla v.. Haberin Devamı >>

özgüven

  Özgüven, kişinin sahip olduğu maddi ve manevi değerlerin farkında olması ve buna uygun hareket etmesi anlamına gelir. Bu anlamda Müslüman olan her bireyin dinini doğru anlayıp öğrenmesi ve buna uygun hareket etmesi özgüven sahibi olması demektir. Dinini bilmeyen insanın bu güvene sahip olması mümkün olmadığı gibi çeşitli olumsuz etkenlerle tam tersi bir duyguyu taşıması bile ihtimal dahilindedir.     Müslüman kimliği Kur’an ve sünnet kaynağından beslenir ve bu kaynağa uygunluğu ölçüsünde özgünlüğünü koruyabilir. Bu sebeple Müslüma.. Haberin Devamı >>

kardeşlik ve arkadaşlık

  Birtakım üstün ve kıymetli nitelikler ve seçkin özelliklere sahip olmada bir ve beraber olanlar, birlikteliklerini, sevgilerini ve kardeşliklerini güçlü ve kuvvetli kılar, bu özelliklere sahip olmayan veya bunlar açısından zayıf olanların ise sevgi ve dostlukları da zayıf kalır. İnsanlar arasında dostluğun, ülfetin ve kardeşliğin gerçekleşebilmesi için, her şeyden önce iki tarafın birbirini en güzel biçimde ve etraflıca tanımaları, Allah’ın koyduğu ölçülere uymaları, en üstün ahlâka sahip olmaları, birbirlerine samimî ve içten bir karde.. Haberin Devamı >>

kanaat

  Şükür, insanın sahip olduğu nimetlerin farkında olması ve Rabbine bu nimetler için teşekkür etmesi anlamına gelir. Şükür ve kanaat birbirini destekleyip kuvvetlendiren iki mühim değerimizdir. Nitekim Rabbimiz “Hani Rabbiniz şöyle duyurmuştu: “Andolsun, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir” buyurmuştur. İnsanın elinde bulunan nimetlere şükretmesi aynı zamanda kanaatkâr olmasının sonucudur. Peygamberimiz de “Gerçek zenginlik, mal çokluğu değil, gönül tokluğ.. Haberin Devamı >>

güzel ahlak

  Ahlak insanın özellikleri ve huylarının bütünüdür. Ahlaklı olmak, İnsanın güzel, doğru ve iyi davranışlarda bulunması, çirkin yanlış ve kötü davranışlardan uzak olmasıdır. İnsanların güzel ahlak sahibi olması dinimizin temel amacıdır. İslam dininin ahlak prensibleri en son, en güzel, en yüce ahlakî prensiplerdir.      İslam ahlakının temelinde Allah’ın emir ve yasakları vardır. Ahlak güzel davranışları yapıp bunları huy haline getirmey, kötü davranışlardan uzak durup kendini korumaya çaba göstermektir. Güzel ahlak, hem insanı.. Haberin Devamı >>

Edep ve Haya

  Manevî değerlerden olan edep ve haya, toplumu bir arada tutan vazgeçilmez zenginlik kaynaklarımızdandır. Edep ile birey ve toplum kimlik kazanır. Kalb ve ruh beslenir. Bu sebeple dinimizin sağlamış olduğu zeminde büyüyüp serpilen kültür ve medeniyetimizin farkında olmamız gerekir. Bir toplumun var olmasının yolu edeb ve haya gibi manevî değerlerimizin korunmasından ve devamlılığının sağlanmasından geçer. Kişinin edepli olması onu yücelten, ona saygınlık kazandıran ve sonuç itibariyle kişinin kendisine geri dönen güzel bir ahlaki erdemdir.   .. Haberin Devamı >>


12