Daha fazla bilgi için sizi arayalım.

AYRINTILI BİLGİ AL

Emanetinize ömür boyu istifade edeceği değerler kazandırmak için gayret içindeyiz.
#GözünüzArkadaKalmasın

Hedefimiz,
her biri farklı ve değerli çocuklarımızın
kendi potansiyellerini keşfetmelerini sağlayarak
ideal ve küresel insanlar yetiştirmektir.

Bunun için özgün eğitim modelimiz ve akademik yaklaşımımızı
6 stratejik anahtar kavram üzerine kurduk.

1. Kişiye Özgü

Kişiselleştirilmiş eğitimle öğrencilerimizin kendi potansiyellerini keşfetmelerini hedefliyoruz.

Öğrenciye özel kişiselleştirilmiş eğitim sunuyoruz. Kazanım odaklı, öğrencinin aktif olduğu ve her ders için her öğrenciye özel “Kişisel Öğrenme Planı” hazırlayarak bütüncül bir yaklaşımla eğitim veriyoruz. Atölyeler, dönüştürülebilen sınıflar, uygun öğrenme ortamları ve materyallerle her öğrencinin öğrenme stiline göre yöntem ve teknikler uygulayarak öğrencilerimizin kendi potansiyellerini açığa çıkarmalarına yardımcı oluyor, yeni beceriler kazanmalarına da imkan sağlıyoruz.

2. Küresel

Uluslararası akademik başarıya ve küresel vizyona sahip mezunlar.

Öğrencilerimizin yaşayacakları çağın yetkinliklerine sahip olmaları için uluslararası geçerlilikte sertifikalara sahip olarak mezun olmalarını sağlıyoruz. Uluslararası üniversiteleri hedeflemelerini, farklı kültür ve medeniyetleri tanımalarını ve gelecekteki küresel konumlarını bulmalarını sağlayacak çalışmaları müfredatımızla uyumlu yürütüyoruz.

3. İdeal

Kendini keşfetmiş ve insanlığa faydalı ideal insanlar.

Yaratılış gayesinin farkında olan, iyi insan olma yolunda ahlakını güzelleştiren, yüksek maneviyatlı, iletişimi güçlü  ideal insanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Özgüven sahibi, saygın ve iç huzurunu yakalamış bireyler olmaları için bütüncül bir eğitim yaklaşımını benimsiyoruz.

4. Dil

İki yabancı dille dünyanın her yerinde iş yapabilmelerini hedefliyoruz.

Dünya ile etkileşim içinde, kendini ve fikirlerini etkili bir şekilde ifade edebilen, küresel düşünen bireyler olmalarını sağlayacak şekilde İngilizce ve Arapça iki yabancı dil programı yürütüyoruz. Uluslararası kabul gören sınavlarla yabancı dil seviyelerini belgeliyoruz. Öğrencilerimizin Asfa dan mezun olduğunda dil öğreniminde İngilizce’de CEF C1 seviyesine ulaşmalarını ve aktif kullanmalarını hedefliyoruz. Arapça dil yeterliliğinde de en az CEF A2 (Waystage) düzeyi hedefliyoruz. Kulüp, etüt çalışmaları ve online materyallerle ileri seviyede öğrenmek isteyenleri destekliyoruz.

5. KAD

Kritik Analitik Düşünme (KAD) becerisi gelişmiş geleceğin yetenekleri ile donanmış bireyler.

Kritik Analitik Düşünme okullarımızdaki eğitim çalışmalarının en temel parçalarından biridir. Öğrencilerimiz için geleceğin en önemli yeteneklerinden kabul edilen KAD (Critical Analytical Thinking), Kompleks Problem Çözme (Complex Problem Solving) ve Kreativite (Creativity) gibi yeteneklere sahip olmalarını sağlayacak zenginlikte bir eğitim müfredatı sunuyoruz. Kritik ve analitik düşünmeyi bir hayat tarzı haline getirmelerini hedefliyoruz.

6. Zinde

Doğal ve sağlıklı beslenen, aktif spor yapan zinde bireyler.

Öğrencilerimizin doğal ve sağlıklı beslenmelerini çok önemsiyoruz. Bu konudaki yüksek hassasiyetlerimizi karşılayan Yemekshah firması ile çalışıyoruz. Doğal ve sağlıklı beslenmenin yanında sportif çalışmalarla öğrencilerimizin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Çeşitli test ve ölçümlerle fiziksel gelişimlerini takip ediyor, öğrenciye özel beslenme ve egzersiz planları hazırlıyoruz. Beceri, ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini ve sağlıklı bir hayatı yaşam tarzı haline getirmelerini sağlıyoruz.

Profesyonel Danışmanlık

Kişiye özel olarak her bir öğrencimizin psiko-sosyal, fiziksel, akademik ve manevi açıdan gelişim göstermeleri için onları takip eden, okul içi paydaşlarla ilişkilerini düzenleyen, onlara ihtiyaç duydukları alanlarda tavsiyeler veren, velilere öğrencileriyle ilgili doğru bilgi akışını sağlayan, okul ile iletişimlerinde köprü vazifesi gören ve onlara öğrencileriyle ilgili tavsiyeler veren profesyonel danışmanlarımız okul ekosistemimizin en önemli parçalarından birini oluşturmaktadır.

Emanetinize ömür boyu istifade edeceği değerler kazandırmak için gayret içindeyiz.
#GözünüzArkadaKalmasın

Profesyonel Danışmanlarımızla Tanışın

Sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri ve rehber öğretmenlerimizin dışında ayrı bir birim olan danışmanlık sistemimizle, eğitimde yeni bir yaklaşım ortaya koymaktayız.

Öğrencilerimizin akademik olarak desteklemenin yanında, okul içi ve dışındaki sosyal yaşantısı, kilo kontrolü, kültürel ve manevi gelişimi gibi birçok konuyu takip edecek olan danışmanlarımız aynı zamanda yönlendirmeler yaparak onlara vizyon kazandırmayı öncelemektedirler. Danışmanlarımız aracılığıyla velilerimize çocuklarıyla ilgili ihtiyaç duydukları alanlarda destek vermekteyiz.

Özetle kişiye özel danışmanlarımız öğrencilerimizin ve velilerimizin okuldaki temsilcileri olarak görev yapmaktadırlar.

ASFA Yetkinlik Geliştirme Modeli
CDM (Competence Development Model)

6 stratejik ilkemiz gibi yetkinlik gelişiminde de 6 alan üzerinden programımızı uyguluyoruz. Bu çerçevede oluşan programımızın adı CDM (Competence Development Model) Yetkinlik Geliştirme Modeli. CDM ile öğrencilerimizin temel yetkinliklerinin dışında kişisel yetkinliklerinin de geliştirilmesi hedeflenmektedir. CDM için belirlediğimiz 6 alan şöyledir.

 1. AKADEMİK YETKİNLİKLER
  Temel Hukuk, Girişimcilik, İnovasyon, Yenilikçi Düşünce, Kritik Analitik, Problem Çözme, Kaynak Tarama, Proje Hazırlama, Karar Alma…
 2. SOSYAL YETKİNLİKLER
  Toplumsal proje ortaklıkları, İletişim…
 3. DİJİTAL YETKİNLİKLER
  Python, Arduino, Excel, Powtoon, Google Slaytlar, Java, C++…
 4. KİŞİSEL YETKİNLİKLER
  Liderlik, Stres Yönetimi, Çatışma Yönetimi, Zaman Yönetimi, Duygusal Zeka Gelişimi, Hızlı Okuma…
 5. BECERİ YETKİNLİKLERİ
  Spor ve Sanat, İzcilik, Marangozluk, Gastronomi, Tamirat-Tadilat, Video ve Fotoğrafçılık, Senaryo.
 6. DİL YETKİNLİKLERİ
  Dünya Dilleri programı ile İngilizce’nin yanında Arapça, Korece, İspanyolca, Çince ve Almanca…

Tüm bu alanlarda öğrencilerimizin yetkinliklerini geliştirerek bu gelişimleri gerek ulusal gerekse uluslararası alanda geçerli sertifikalar ile belgelendiriyoruz. Bu doğrultuda EdX, Coursera, Bilgeiş, Udemy gibi kuruluşların yanında çeşitli üniversitelerin sertifika programlarına dâhil olmaktayız.

Daha fazla bilgi için sizi arayalım.

AYRINTILI BİLGİ AL

Emanetinize ömür boyu istifade edeceği değerler kazandırmak için gayret içindeyiz.
#GözünüzArkadaKalmasın

e-Portfolyo

Öğrencilerimizin Asfa’daki eğitim yaşantıları boyunca yaptıkları etkinliklerin, sosyal ve sportif çalışmaların, aldıkları yetkinlik sertifikalarının, fiziksel gelişimlerinin ve akademik çıktıların yer aldığı digital portfolyo ile öğrencilerimiz yurtdışı üniversitelere rahatlıkla başvurabileceklerdir.

Ayrıca yurt içinde yapacakları çalışmalara, katılacakları organizasyonlara da referans teşkil edebilecek yapıda organize edilmiş olan e-Portfolyo ile öğrencilerimiz ve velileri gelişim sürecini kolay bir şekilde takip edebilmektedir.

İdeal Ders Modeli (IDM)

Öğrencilerin kendi potansiyellerini keşfetmelerini sağlayarak; kritik analitik düşünme becerisine sahip, problem çözme yeteneğini geliştiren, bireysel öğrenme stillerini gözeten, evrensel ahlak değerlerine sahip, küresel ve ideal insanlar yetiştirmek için ortaya konan ders işleme modeli.

Amaç derslerin bütüncül bir yaklaşım ile öğrenme stillerine uygun, problem çözme becerisini önceleyen, kritik etme adımlarıyla birlikte ahlaki değerler merkezli bir şekilde işlenerek öğrencinin kendi potansiyelini keşfetmesini sağlamak.

Girişimcilik Programı (Proto-İş Modeli)

Lise öğrencilerimizin girişimcilik yönlerini ve becerilerini ortaya çıkarmak amacıyla ortaya çıkarılmış bir programdır. Program 9.sınıfta başlamakta ve 11.sınıfın sonuna kadar sürmektedir.

Programda, Girişimcilik, Yenilikçi Düşünce, İnovasyon, Temel Hukuk, İletişim, Etkili Sunum Becerileri, İşletme, Yeni Medya, Görsel Tasarım, Pazarlama gibi dersler hem teorik olarak hem de konusunun uzmanlarını tarafından verilen seminerlerle pratik bir biçimde işlenmektedir. 11 sınıfta Asfa Girişimcilik Ofisi ile birlikte kendi iş ve ya fikir modellerinin uygulamasını yapacak olan öğrencilere program sonunda Katılım Belgeleri verilecektir.

Uzaktan Eğitim (ASFA LMS)

Ortaokul ve lise öğrencilerimizin evdeki çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla akşamları ve hafta sonları yaptığımız canlı ve programlı etüt derslerimizi bir LMS (öğretim sistemi) ile düzenli ve profesyonel bir yapıya kavuşturuyoruz.

Öğrencilerimiz, kurduğumuz LMS yapısıyla canlı derslere katılabilecekler, kaçırdıkları dersleri kaydedilmiş ders videolarından izleyebilecekler, öğretmenlerinin hazırladıkları materyallere ulaşabilecekler ve online sınavlara evlerinin rahatlığında, stresten uzak olarak girebilecekler.

Ayrıca kendi öğrenci bilgi sistemimiz olan MyASFA ile entegreli olacak ASFA LMS’e giriş tek bir yerden yapılabilecektir.

Değerler Eğitimi Yaklaşımımız

Asfa’da değerler eğitimi kağıt üzerinde değil aktif olarak yaşanmaktadır.

Özellikle uygulamış olduğumuz İdeal Ders Modeli‘mizle (IDM) birlikte değerlerimiz, derslerimizin merkezinde yer alarak çocuklarımızda davranışa dönüşmesi sağlanmaktadır. Ayrıca toplumsal duyarlılığımızı zinde tutan “Yetimin Yanında Ol” projemizle öğrencilerimizin ihtiyaç sahibi akranlarıyla empati kurmaları sağlanmaktadır.

Gerçekleştirdiğimiz projeler ile öğrencilerimizin sosyal gelişimini ve toplumsal duyarlılıklarını arttırmaktayız.

Fiziksel Ölçümler Ve Profesyonel Diyetisyen Desteği

Öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerinin yanı sıra yağ, kas, sıvı oranlarını doğru bir biçimde ölçümleyebilmek amacıyla profesyonel ölçüm aletleri kullanılmaktadır.

Raporlaştırılan ölçümler neticesinde öğrencilerimizin beslenme süreçleri ve spor aktiviteleri planlanmakta ve velilerimizle paylaşılmaktadır. Beslenme süreçlerinin planlanması ve beslenme tavsiyeleri uzman diyetisyenimiz tarafından spor aktiviteleri ve tavsiyeleri ise antrenörlerimiz tarafından yapılmaktadır.

Yemek

Günümüzde insanın her türlü gelişimde en önemli unsurun beslenme olduğu kabul edilmektedir.

Sağlıklı beslenmenin akademik, sosyal, fiziksel ve manevi gelişimin doğru biçimde gerçekleşmesinde önemli bir yeri olduğunun bilincindeyiz. Bu sebeple Yemekşah firmasında hassasiyetlerimiz göz önünde bulundurularak hazırlanan yemeklerde birinci sınıf tarım ürünleriyle birlikte zeytinyağı ve tereyağı kullanılmaktadır.

Şeker ve glutenin sağlığa olan tehditlerini de düşünerek gerçek siyez buğdayından pekmez, bal ve üzümle tatlandırılmış ikramlıklarımızla öğrencilerimizin farkındalığını da arttırmaktayız.

Öğrenci Başarı Hikayeleri

Mustafa Yiğit, Lise Öğrencisi, 16 Yaşında
Savunma Sanayinde Part-time Proje Yöneticisi

Devlet okulunda eğitim görüyordu. 10. sınıfta Asfa’ya başvurdu. Öğrenci kabul sürecinde, yaptığı çalışmalar ve kodlama alanındaki özel yeteneği sebebiyle Robotik ve Kodlama öğretmenleri görüştü. Akademik durumu iyi olmamasına rağmen bu alandaki yeteneği ve çalışmalarından dolayı  %50 teknoloji bursu verildi.

Şu anda Asfa Ahmet Mithat Anadolu Lisesi’nde 11. Sınıf öğrencisi. Akademik eğitimine devam ederken savunma sanayinde part-time proje yöneticisi olarak çalışıyor. Akademik durumu orta seviyede olmasına rağmen bursu devam ediyor. Okul tarafından çalışma günlerinde izin verilerek destek olunuyor. Öğrencimiz İTÜ İngilizce Elektrik ve Haberleşme okuyarak, yüksek lisansını Stantford Üniversitesinde veya mit Uçak üzerine yapmak istiyor. Dünyada bu alanda bilinen ve alana değer katan biri olmayı hedefliyor.

Şeyma, Ortaokul Öğrencisi
13 Yaşında, Arduino Kodlama Yeteneği

Bilgisayara olan ilgisi 7. Sınıfta almaya başladığı kodlama ve robotik derslerinde branş öğretmeni tarafından keşfediliyor ve bu alanda çalışmalar yapması için Kodlama kulübüne yönlendiriliyor.

İçine kapalı ve sessiz bir öğrenci olmasına rağmen yeteneği olan alanda çalışmaya başladığında ve FLL hazırlık sürecinde özgüveninin arttığı öğretmenleri tarafından görülüyor. Öğrencimizin öne çıkan özellikleri; programlama konusunda analiz yeteneğinin gelişmiş olması ve verilen algoritmayı rahat şekilde çözebiliyor olması.

Şeyma şimdiden, Yazılım-Mekatronik mühendisliği alanında yüksek öğrenim görmek istiyor. Arkadaşları tarafından çok sevilen ve saygılı bir öğrenci.

Taha Emre, İlkokul Öğrencisi
9 Yaşında, Wushu Türkiye Şampiyonu

Taha Emre Asfa’da 1. Sınıfa başladığında sınıf öğretmeni tarafından öğrencinin kinestetik yönünün gelişmiş olduğu fark ediliyor. Öğretmen aile ile görüşerek öğrenciyi spora yönlendirmeleri gerektiğini, spor yapmanın öğrencinin enerjisini olumlu yöne sevk edeceğini ve öz disiplinini geliştireceğini iletiyor.

Wushu çalışmalarına başlayan Taha Emre, yaz tatili ve hafta sonu dahil olmak üzere antrenmanlarına devam ediyor ve başarılara imza atıyor.

Taha Emre aynı zamanda ezber sınıfında. Öğretmeni antrenmanları nedeniyle ödevler konusunda esnek olunacağını söylenmesine rağmen akademik eğitimi ve ödevleri konusunda aksama yaşanmadan spor çalışmalarına devam ediyor.